En Çok Satan Yayınların Listesi

Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II, 2002 Gözat %40 İndirim

Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II, 2002
Bulud KARAÇORLU SEHEND, M. ŞEHRİYAR, Dursun YILDIRIM (Haz.)

₺13.00 ₺7.80
Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996 Gözat %40 İndirim

Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996
Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.), Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (İnc.)

₺5.00 ₺3.00
Istılahat-ı Edebiyye, 2017 Gözat %40 İndirim

Istılahat-ı Edebiyye, 2017
Muallim Naci, M.A. Yekta SARAÇ (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Ahterî-yi Kebir, 2017 Gözat %40 İndirim

Ahterî-yi Kebir, 2017
Ahteri Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, Yusuf Sancak (Haz.), Ahmet Kırkkılıç (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Cinânî: Hayatı-Eserleri-Divanının Tenkildi Metni, 1994 Gözat %40 İndirim

Cinânî: Hayatı-Eserleri-Divanının Tenkildi Metni, 1994
Prof.Dr. Meliha ANBARCIOĞLU, Cihan OKUYUCU, Prof. Dr. İsmail ÜNVER (İnc.)

₺5.00 ₺3.00
Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 1998 Gözat %40 İndirim

Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 1998
Selâhaddin OLCAY, Ahmet Bican ERCİLASUN, Ensar ASLAN

₺4.00 ₺2.40
Mutlak Avcıları, 2001 Gözat %40 İndirim

Mutlak Avcıları, 2001
A. Turan OFLAZOĞLU, Prof. Dr. İsmail PARLATIR (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Türk Dili (Aralık 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Aralık 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim

Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, 2018
Zafer ÖZTEK (Haz.), Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Şecere-yi Terâkime, 2019 Gözat %40 İndirim

Şecere-yi Terâkime, 2019
Ebû'l-Gâzî Bahâdır Han

₺30.00 ₺18.00
Doğu Türkistan Uygur Ağızları, 2015 Gözat %40 İndirim

Doğu Türkistan Uygur Ağızları, 2015
Erkin EMET, Prof. Dr. Mustafa ÖNER, Prof. Dr. Alimcan İNAYET (İnc.)

₺28.00 ₺16.80
Dehnâme, 2013 Gözat %40 İndirim

Dehnâme, 2013
Yûsuf Emirî, Kâzım KÖKTEKİN (Haz.), Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Prof. Dr. Bilal YÜCEL (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Kafkas, 2018 Gözat %40 İndirim

Kafkas, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017 Gözat %40 İndirim

Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017
Feyzi ERSOY

₺60.00 ₺36.00
Tarama  Sözlüğü 1-8, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarama Sözlüğü 1-8, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük, 2001 Gözat %40 İndirim

Diyarbakır İli Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzı: Dil İncelemesi, Metinler, Sözlük, 2001
Sadettin ÖZÇELİK, Erdoğan BOZ, Prof. Dr.Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Boşnakça-Türkçe Sözlük, 2018 Gözat %40 İndirim

Boşnakça-Türkçe Sözlük, 2018
Şakir Bayhan

₺90.00 ₺54.00
Türk Dillerinde Akrabalık Adları, 2019 Gözat %40 İndirim
Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Romanlar III: Zeyl-i Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar, 2000 Gözat %40 İndirim

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Romanlar III: Zeyl-i Hasan Mellâh Yahut Sır İçinde Esrar, 2000
Ahmet Midhat Efendi , Ali Şükrü ÇORUK (Haz.), Prof.Dr. İsmail PARLATIR (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, 0 Gözat %40 İndirim

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, 0
Veteriner Hekilmliği Terimleri Çalışma Grubu

₺40.00 ₺24.00
Diyarbakır Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 2011 Gözat %40 İndirim

Diyarbakır Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 2011
Münir ERTEN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Mecâlisü’n-Nefâis I-II, 0 Gözat %40 İndirim

Mecâlisü’n-Nefâis I-II, 0
ALİŞÎR-İ NEVÂÎ, A. Naci TOKMAK (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Gönüllü, 2018 Gözat %40 İndirim

Gönüllü, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Aybastı Ağzı: İnceleme-Metin-Sözlük, 2002 Gözat %40 İndirim

Aybastı Ağzı: İnceleme-Metin-Sözlük, 2002
Mehmet AYDIN, Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN, Doç. Dr. Ahmet BURAN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Kumuk Türkçesi Sözlüğü, 2011 Gözat %40 İndirim

Kumuk Türkçesi Sözlüğü, 2011
Çetin PEKACAR, Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺24.00 ₺14.40
Âşıkların Diliyle Cumhuriyet, 1998 Gözat %40 İndirim

Âşıkların Diliyle Cumhuriyet, 1998
Saim SAKAOĞLU, Zekeriya KARADAVUT (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Bahşayiş Lügati, 2017 Gözat %40 İndirim

Bahşayiş Lügati, 2017
Prof. Dr. Fikret TURAN

₺20.00 ₺12.00
Bilinmeyen İç Asya, 2011 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Bilinmeyen İç Asya, 2011
Louis LİGETİ, Sadrettin KARATAY (Çev.)

₺14.00 ₺8.40
Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17, 18. Yüzyıllar), 2011 Gözat %40 İndirim

Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16, 17, 18. Yüzyıllar), 2011
Yavuz KARTALLIOĞLU, Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Prof. Dr. Musa DUMAN (İnc.)

₺54.00 ₺32.40
Türk Dili (Eylül 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Eylül 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Âkif, 2013 Gözat %40 İndirim

Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Âkif, 2013
Fazıl GÖKÇEK, Prof. Dr. M. Orhan OKAY (İnc.)

₺26.00 ₺15.60
Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 2019 Gözat %40 İndirim

Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 2019
Dr. Fatma TÜRKYILMAZ

₺24.00 ₺14.40
Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004
Ahmet Cevat Emre, Gülden SAĞOL, Erdal ŞAHİN, Nurgül YILDIZ (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019 Gözat %40 İndirim

İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019
Anlatan: Tebrizli Âşık Hasan GAFFARİ, Derleyen: Nabi KOBOTARİAN (AZEROĞLU)

₺30.00 ₺18.00
Mustafa Nihat Özön, 1982 Gözat %40 İndirim

Mustafa Nihat Özön, 1982
Emin ÖZDEMİR

₺2.00 ₺1.20
Yurt Konulu Tatar Cırları : Giriş-Metin-Aktarma-Dizin, 1999 Gözat %40 İndirim

Yurt Konulu Tatar Cırları : Giriş-Metin-Aktarma-Dizin, 1999
Erdal ŞAHİN, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
İlm-i Sarf-ı Türkî, 2018 Gözat %40 İndirim

İlm-i Sarf-ı Türkî, 2018
Süleyman Hüsnü Paşa, Recep TOPARLI, Dilek YÜCEL (Haz.), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Müntahab-ı Şifâ, 2019 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ, 2019
Hacı Paşa (Celâlüddin Hızır), Prof. Dr. Zafer ÖNLER (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, 2014 Gözat %40 İndirim

Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, 2014
Marija DINDIC, Prof. Dr. Ayşe DIETRICH (İnc.)

₺70.00 ₺42.00
Şor Destanı İncelemeleri, 2007 Gözat %40 İndirim

Şor Destanı İncelemeleri, 2007
A. İ. ÇUDOYAKOV, Çeşteğin TURGUNBAYER (Çev.), Doç. Dr. Ayla KAŞOĞLU (İnc.)

₺8.00 ₺4.80