En Çok Satan Yayınların Listesi

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020
A.M. ŞÇERBAK,çevirenler: Yakup KARASOY,Naile HACIZADE,Mevlüt GÜLMEZ

₺50.00 ₺30.00
Türk Dili Günlük Özel Sayısı, 2020 Gözat %40 İndirim
Türk Dili Sinema Özel Sayısı, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dili Sinema Özel Sayısı, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Prens Kalyânamkara ve Pâpamkara Hikâyesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Prens Kalyânamkara ve Pâpamkara Hikâyesi, 2020
Prof. Dr. Ş. Ece KORKUT - İsmet BİRKAN

₺20.00 ₺12.00
Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim
Mustafa Nihat Özön, 1982 Gözat %40 İndirim

Mustafa Nihat Özön, 1982
Emin ÖZDEMİR

₺2.00 ₺1.20
Kumuk Türkçesi Sözlüğü, 2011 Gözat %40 İndirim

Kumuk Türkçesi Sözlüğü, 2011
Prof. Dr. Çetin PEKACAR

₺24.00 ₺14.40
Müntahab-ı Şifâ, 2019 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ, 2019
Hacı Paşa (Celâlüddin Hızır), Prof. Dr. Zafer ÖNLER (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Türk Dili (Ocak 2020), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ocak 2020), 2020
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017
Feyzi ERSOY

₺60.00 ₺36.00
Uygur Halk Destanları I, 2004 Gözat %40 İndirim

Uygur Halk Destanları I, 2004
Alimcan İNAYET (Haz.)

₺18.00 ₺10.80
Türk Sözünün Aslı, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Sözünün Aslı, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺4.00 ₺2.40
Türk Amacı, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Amacı, 2018
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Doğu Türkistan Uygur Ağızları, 2015 Gözat %40 İndirim
Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015 Gözat %40 İndirim

Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015
Fatma Erkman AKERSON, S. N. Şeyda OZİL

₺24.00 ₺14.40
Bir Medeniyetin Şairi Mehmet Âkif, 2013 Gözat %40 İndirim
Bilimsel Bildiriler (1972), 1975 Gözat %40 İndirim

Bilimsel Bildiriler (1972), 1975
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014
Ahmet SÜLEYMANOV- Gaynislam İBRAHİMOV- Metin ERGUN (Haz.)

₺22.00 ₺13.20
Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004
Ahmet Cevat Emre- Gülden SAĞOL- Erdal ŞAHİN, Nurgül YILDIZ (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Altayca-Türkçe Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Altayca-Türkçe Sözlük, 2020
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

₺42.00 ₺25.20
Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II, 2002 Gözat %40 İndirim

Dedem Qorqud'un Dilinden Sazımın Sözü I-II, 2002
Bulud KARAÇORLU SEHEND, M. ŞEHRİYAR, Dursun YILDIRIM (Haz.)

₺13.00 ₺7.80
Kırgız Destanları XI: Kurmanbek, 2013 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları XI: Kurmanbek, 2013
Kalık AKİYEV- Murat MUKASOV (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996 Gözat %40 İndirim

Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996
İbrahim B. Mustafa B. Alişir El-Melifdevi (El-Muleyfedevi)- Azmi BİLGİN (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015
Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu

₺40.00 ₺24.00
Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi, 2020
Dr. Ceyda ÖZCAN DEVREZ

₺54.00 ₺32.40
Veled Çelebi İzbudak, 1999 Gözat %40 İndirim

Veled Çelebi İzbudak, 1999
Metin AKAR

₺2.00 ₺1.20
İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019 Gözat %40 İndirim

İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019
Anlatan: Tebrizli Âşık Hasan GAFFARİ, Derleyen: Nabi KOBOTARİAN (AZEROĞLU)

₺30.00 ₺18.00
Bahrü’l-Hakâyık, 2018 Gözat %40 İndirim

Bahrü’l-Hakâyık, 2018
Hatiboğlu- Prof. Dr. Kemal ERASLAN- Vahit TÜRK (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Üçüncü Uluslararası Türk Dil Kurultayı (1996), 1999 Gözat %40 İndirim
Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013 Gözat %40 İndirim

Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013
Alî Şîr Nevâî, Gönül Alpay TEKİN (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Bahşayiş Lügati, 2017 Gözat %40 İndirim

Bahşayiş Lügati, 2017
Prof. Dr. Fikret TURAN

₺20.00 ₺12.00