En Çok Satan Yayınların Listesi

Bilimsel Bildiriler (1972), 1975 Gözat %40 İndirim

Bilimsel Bildiriler (1972), 1975
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
İlm-i Sarf-ı Türkî, 2018 Gözat %40 İndirim

İlm-i Sarf-ı Türkî, 2018
Süleyman Hüsnü Paşa, Recep TOPARLI, Dilek YÜCEL (Haz.), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
İktisat Terimleri Sözlüğü, 2011 Gözat %40 İndirim

İktisat Terimleri Sözlüğü, 2011
İktisat Terimleri Çalışma Grubu (Haz.)

₺36.00 ₺21.60
Cinli Han, 2018 Gözat %40 İndirim

Cinli Han, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Kimya Terimleri Sözlüğü, 2009 Gözat %40 İndirim

Kimya Terimleri Sözlüğü, 2009
Güler SOMER, Ahmet YAŞAR, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Üçüncü Uluslararası Türk Dil Kurultayı (1996), 1999 Gözat %40 İndirim
Türk Dili (Şubat 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Şubat 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015 Gözat %40 İndirim

Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015
Fatma Erkman AKERSON, S. N. Şeyda OZİL

₺24.00 ₺14.40
Bahrü’l-Hakâyık, 2018 Gözat %40 İndirim

Bahrü’l-Hakâyık, 2018
Hatiboğlu, Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Vahit TÜRK (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi, 2014 Gözat %40 İndirim

Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi, 2014
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Ceval KAYA (Haz.), Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (İnc.)

₺12.00 ₺7.20
Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014
Ahmet SÜLEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN (Haz.), Mustafa ÖNER (İnc.)

₺22.00 ₺13.20
Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Ahmed-i Dâ’î Divanı I-II: Metin-Gramer-Tıpkıbasım-Dizin, 2017 Gözat %40 İndirim

Ahmed-i Dâ’î Divanı I-II: Metin-Gramer-Tıpkıbasım-Dizin, 2017
Ahmed-i Dâ’î, Mehmet ÖZMEN (Haz.), Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. İsmail ÜNVER (İnc.)

₺44.00 ₺26.40
Türk Dil Kurumundan Eski Anılar, 2008 Gözat %40 İndirim
Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013 Gözat %40 İndirim

Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013
Seyit Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Recep TOPARLI, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (İnc.)

₺34.00 ₺20.40
Ahmet Temir, 2014 Gözat %40 İndirim

Ahmet Temir, 2014
Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Fuzûlî Üzerine Makaleler, 2011 Gözat %40 İndirim

Fuzûlî Üzerine Makaleler, 2011
Hasibe MAZIOĞLU

₺12.00 ₺7.20
Eski Türk Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Yazıtları, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺60.00 ₺36.00
Elazığ Yöresi Söz Varlığı, 2008 Gözat %40 İndirim

Elazığ Yöresi Söz Varlığı, 2008
Ahmet BURAN, Nadir İLHAN, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürüyle İlgili Tespit ve Tahliller, 2017 Gözat %40 İndirim

Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürüyle İlgili Tespit ve Tahliller, 2017
Naciye YILDIZ, Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺36.00 ₺21.60
Türk Dili (Kasım 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Kasım 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri, 2017 Gözat %40 İndirim
Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013
Hekim Bereket, Binnur ERDAĞI DOĞUER (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (İnc.)

₺24.00 ₺14.40
Türk Dili (Aralık 2018), 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Aralık 2018), 2018
Türk Dil Kurumu

₺7.00 ₺4.20
17. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları, 0 Gözat %40 İndirim
Gülistan Tercümesi, 0 Gözat %40 İndirim

Gülistan Tercümesi, 0
Sadi, Sibîcâbî (Çev.), Oğuz ERGENE (Haz.)

₺60.00 ₺36.00
Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi          : İnceleme-Metinler-Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi : İnceleme-Metinler-Sözlük, 2013
Nurettin DEMİR, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Mehmet AYDIN (İnc.)

₺18.00 ₺10.80
Diplomalı Kız, 2018 Gözat %40 İndirim

Diplomalı Kız, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü, 2015
Hemşirelik Terimleri Çalışma Grubu

₺40.00 ₺24.00
Uygur Halk Destanları I, 2004 Gözat %40 İndirim

Uygur Halk Destanları I, 2004
Alimcan İNAYET (Haz.), Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺18.00 ₺10.80
Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, 2012 Gözat %40 İndirim

Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, 2012
Mağrifet Kemal YUNUSOĞLU (Haz.), Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Kazak Destanları VIII: Alpamış ve Kambar Batır, 2011 Gözat %40 İndirim

Kazak Destanları VIII: Alpamış ve Kambar Batır, 2011
Fikret TÜRKMEN, Metin ARIKAN (Haz.), Prof. Dr. Metin KARAÖRS (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020
Doç. Dr. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU

₺54.00 ₺32.40
Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013 Gözat %40 İndirim

Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013
Alî Şîr Nevâî, Gönül Alpay TEKİN (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Marzubȃn-nȃme Tercümesi (Destȗr-ı Şȃhȋ), 2017 Gözat %40 İndirim

Marzubȃn-nȃme Tercümesi (Destȗr-ı Şȃhȋ), 2017
Marzûban bin Rüstem, Şeyhoğlu Sadru'd-dîn Mustafâ (Terc.), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (Haz.)

₺60.00 ₺36.00
Hindî-Türkçe Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Hindî-Türkçe Sözlük, 2013
Sithalakshmi KIDAMBI, Korhan KAYA (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI, Doç. Dr. Hatice Derya CAN (İnc.)

₺30.00 ₺18.00