En Çok Satan Yayınların Listesi

Yurt Konulu Tatar Cırları : Giriş-Metin-Aktarma-Dizin, 1999 Gözat %40 İndirim

Yurt Konulu Tatar Cırları : Giriş-Metin-Aktarma-Dizin, 1999
Erdal ŞAHİN, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Türk Dünyasında Ortak Dil Türkçe Bilgi Şöleni (25 Eylül 2002), 2008 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Mecâlisü’n-Nefâis I-II, 0 Gözat %40 İndirim

Mecâlisü’n-Nefâis I-II, 0
ALİŞÎR-İ NEVÂÎ, A. Naci TOKMAK (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Türk Dili (Ocak 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Ocak 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Boşnakça-Türkçe Sözlük, 2018 Gözat %40 İndirim

Boşnakça-Türkçe Sözlük, 2018
Şakir Bayhan

₺90.00 ₺54.00
Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015 Gözat %40 İndirim

Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015
Fatma Erkman AKERSON, S. N. Şeyda OZİL

₺24.00 ₺14.40
Şor Destanı İncelemeleri, 2007 Gözat %40 İndirim

Şor Destanı İncelemeleri, 2007
A. İ. ÇUDOYAKOV, Çeşteğin TURGUNBAYER (Çev.), Doç. Dr. Ayla KAŞOĞLU (İnc.)

₺8.00 ₺4.80
Türk Dili (Aralık 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Aralık 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, 2014 Gözat %40 İndirim

Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, 2014
Marija DINDIC, Prof. Dr. Ayşe DIETRICH (İnc.)

₺70.00 ₺42.00
Aybastı Ağzı: İnceleme-Metin-Sözlük, 2002 Gözat %40 İndirim

Aybastı Ağzı: İnceleme-Metin-Sözlük, 2002
Mehmet AYDIN, Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN, Doç. Dr. Ahmet BURAN (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Uygur Halk Destanları I, 2004 Gözat %40 İndirim

Uygur Halk Destanları I, 2004
Alimcan İNAYET (Haz.), Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺18.00 ₺10.80
Âşıkların Diliyle Cumhuriyet, 1998 Gözat %40 İndirim

Âşıkların Diliyle Cumhuriyet, 1998
Saim SAKAOĞLU, Zekeriya KARADAVUT (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019 Gözat %40 İndirim

İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019
Anlatan: Tebrizli Âşık Hasan GAFFARİ, Derleyen: Nabi KOBOTARİAN (AZEROĞLU)

₺30.00 ₺18.00
Diyarbakır Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 2011 Gözat %40 İndirim

Diyarbakır Ağzı: İnceleme-Metinler-Sözlük, 2011
Münir ERTEN, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004
Ahmet Cevat Emre, Gülden SAĞOL, Erdal ŞAHİN, Nurgül YILDIZ (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Kimya Terimleri Sözlüğü, 2009 Gözat %40 İndirim

Kimya Terimleri Sözlüğü, 2009
Güler SOMER, Ahmet YAŞAR, Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Müntahab-ı Şifâ, 2019 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ, 2019
Hacı Paşa (Celâlüddin Hızır), Prof. Dr. Zafer ÖNLER (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Bahşayiş Lügati, 2017 Gözat %40 İndirim

Bahşayiş Lügati, 2017
Prof. Dr. Fikret TURAN

₺20.00 ₺12.00
Moğolca-Türkçe Sözlük, 2017 Gözat %40 İndirim

Moğolca-Türkçe Sözlük, 2017
D. Ferdinand LESSİNG, Günay KARAAĞAÇ (Çev.), Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (İnc.)

₺80.00 ₺48.00
Türkiye Türkçesinin Dünü ve Bugünü, 2012 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesinin Dünü ve Bugünü, 2012
György HAZAİ, Tevfik Turan (Çev.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN, Prof. Dr. Nurettin DEMİR (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Başkurt Destanları I: Mitolojik Destanlar, 2014
Ahmet SÜLEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN (Haz.), Mustafa ÖNER (İnc.)

₺22.00 ₺13.20
Ahmet Temir, 2014 Gözat %40 İndirim

Ahmet Temir, 2014
Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Bahrü’l-Hakâyık, 2018 Gözat %40 İndirim

Bahrü’l-Hakâyık, 2018
Hatiboğlu, Prof. Dr. Kemal ERASLAN, Vahit TÜRK (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN (İnc.)

₺14.00 ₺8.40
Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi, 2014 Gözat %40 İndirim

Uygur Harfli Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikâyesi, 2014
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Ceval KAYA (Haz.), Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (İnc.)

₺12.00 ₺7.20
Veled Çelebi İzbudak, 1999 Gözat %40 İndirim

Veled Çelebi İzbudak, 1999
Metin AKAR, Prof. Dr. Meliha ANBARCIOĞLU, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺2.00 ₺1.20
Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürüyle İlgili Tespit ve Tahliller, 2017 Gözat %40 İndirim

Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürüyle İlgili Tespit ve Tahliller, 2017
Naciye YILDIZ, Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺36.00 ₺21.60
Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013 Gözat %40 İndirim

Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013
Seyit Ali KAHRAMAN, Prof. Dr. Recep TOPARLI, Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (İnc.)

₺34.00 ₺20.40
Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri, 2017 Gözat %40 İndirim
Türk Dili (Eylül 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Eylül 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Çengi, 2018 Gözat %40 İndirim

Çengi, 2018
Ahmet Midhat Efendi; Erol ÜLGEN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996 Gözat %40 İndirim

Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996
İbrahim B. Mustafa B. Alişir El-Melifdevi (El-Muleyfedevi), Azmi BİLGİN (Haz.), Prof. Dr. Hasibe MAZIOĞLU, Prof. Dr. Efrasiyap GEMALMAZ (İnc.)

₺6.00 ₺3.60
Gürcü Kızı yahut İntikam, 2018 Gözat %40 İndirim

Gürcü Kızı yahut İntikam, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Ahmed-i Dâ’î Divanı I-II: Metin-Gramer-Tıpkıbasım-Dizin, 2017 Gözat %40 İndirim

Ahmed-i Dâ’î Divanı I-II: Metin-Gramer-Tıpkıbasım-Dizin, 2017
Ahmed-i Dâ’î, Mehmet ÖZMEN (Haz.), Prof.Dr. Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. İsmail ÜNVER (İnc.)

₺44.00 ₺26.40
Haydut Montari, 2018 Gözat %40 İndirim

Haydut Montari, 2018
Ahmet Midhat Efendi,Erol ÜLGEN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Bilinmeyen İç Asya, 2011 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Bilinmeyen İç Asya, 2011
Louis LİGETİ, Sadrettin KARATAY (Çev.)

₺14.00 ₺8.40
Kırgız Destanları XI: Kurmanbek, 2013 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları XI: Kurmanbek, 2013
Kalık AKİYEV, Murat MUKASOV (Haz.), Ulanbek ALİMOV (Çev.), Dr. Kıyal KAMÇIBEKOVA (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Menâkıb-ı Mevlâna, 2001 Gözat %40 İndirim

Menâkıb-ı Mevlâna, 2001
Lokmanî Dede, Halil ERSOYLU (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺12.00 ₺7.20