En Çok Satan Yayınların Listesi

Gülistan Tercümesi, 0 Gözat %40 İndirim

Gülistan Tercümesi, 0
Sadi, Sibîcâbî (Çev.), Oğuz ERGENE (Haz.)

₺60.00 ₺36.00
Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime, 2020 Gözat %40 İndirim

Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime, 2020
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ

₺62.00 ₺37.20
Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020
A.M. ŞÇERBAK,çevirenler: Yakup KARASOY,Naile HACIZADE,Mevlüt GÜLMEZ

₺50.00 ₺30.00
Elazığ Yöresi Söz Varlığı, 2008 Gözat %40 İndirim

Elazığ Yöresi Söz Varlığı, 2008
Ahmet BURAN, Nadir İLHAN, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Zafer ÖNLER

₺30.00 ₺18.00
Marzubȃn-nȃme Tercümesi (Destȗr-ı Şȃhȋ), 2017 Gözat %40 İndirim

Marzubȃn-nȃme Tercümesi (Destȗr-ı Şȃhȋ), 2017
Marzûban bin Rüstem, Şeyhoğlu Sadru'd-dîn Mustafâ (Terc.), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (Haz.)

₺60.00 ₺36.00
Türk Dil Kurumundan Eski Anılar, 2008 Gözat %40 İndirim
Pariste Bir Türk, 2020 Gözat %40 İndirim

Pariste Bir Türk, 2020
Ahmet Midhat Efendi,Erol ÜLGEN (hazırlayan)

₺20.00 ₺12.00
Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Recep TOPARLI,Prof.Dr. Hanifi VURAL,Dr. Recep KARAATLI

₺56.00 ₺33.60
Altun Yaruk Sudur VI. Kitap: Karşılaştırmalı Metin Yayını, 2012 Gözat %40 İndirim

Altun Yaruk Sudur VI. Kitap: Karşılaştırmalı Metin Yayını, 2012
Özlem AYAZLI (Haz.), Prof. Dr. Mustafa KAÇALİN, Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN (İnc.)

₺26.00 ₺15.60
Kumuk ve Balkar Söz Notları, 2018 Gözat %40 İndirim

Kumuk ve Balkar Söz Notları, 2018
Gyula NÉMETH, Hüseyin Namık ORKUN (Çev), Mustafa S. KAÇALİN (Yay. Haz.)

₺18.00 ₺10.80
Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013 Gözat %40 İndirim

Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013
Alî Şîr Nevâî, Gönül Alpay TEKİN (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, 2012 Gözat %40 İndirim

Uygurca-Çince İdikut Sözlüğü, 2012
Mağrifet Kemal YUNUSOĞLU (Haz.), Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. A. Melek ÖZYETGİN (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
A. DİLÂÇAR Dil Yazıları, 2018 Gözat %40 İndirim

A. DİLÂÇAR Dil Yazıları, 2018
A. DİLÂÇAR, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2020
Doç. Dr. Özlem Deniz YILMAZ

₺50.00 ₺30.00
Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları, 2014 Gözat %40 İndirim

Kırgız Türklerinde Sınçılık Geleneği ve Kırgız Sınçıları, 2014
Nezir TEMUR, Prof. Dr. Naciye YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Caşteğin TURGUNBAYER (İnc.)

₺4.00 ₺2.40
Kazak Destanları VIII: Alpamış ve Kambar Batır, 2011 Gözat %40 İndirim

Kazak Destanları VIII: Alpamış ve Kambar Batır, 2011
Fikret TÜRKMEN, Metin ARIKAN (Haz.), Prof. Dr. Metin KARAÖRS (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Zeynep Korkmaz Armağanı, 2004 Gözat %40 İndirim

Zeynep Korkmaz Armağanı, 2004
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Şeyh-zâde Atâyî Dîvân, 2019 Gözat %40 İndirim

Şeyh-zâde Atâyî Dîvân, 2019
Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN (hazırlayan)

₺28.00 ₺16.80
Gagavuz Türkçesi Grameri, 2019 Gözat %40 İndirim

Gagavuz Türkçesi Grameri, 2019
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

₺50.00 ₺30.00
17. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları, 0 Gözat %40 İndirim
Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi          : İnceleme-Metinler-Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Ankara Örneğinde Ağızların Belgelenmesi : İnceleme-Metinler-Sözlük, 2013
Nurettin DEMİR, Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Mehmet AYDIN (İnc.)

₺18.00 ₺10.80
Tabiatnâme, 2018 Gözat %40 İndirim

Tabiatnâme, 2018
Tutmacı, Yakup KARASOY (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Hindî-Türkçe Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Hindî-Türkçe Sözlük, 2013
Sithalakshmi KIDAMBI, Korhan KAYA (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI, Doç. Dr. Hatice Derya CAN (İnc.)

₺30.00 ₺18.00
Türk Dili (Şubat 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Şubat 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Altayca-Türkçe Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Altayca-Türkçe Sözlük, 2020
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

₺42.00 ₺25.20
İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015
İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu (Haz.)

₺40.00 ₺24.00
Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013
Hekim Bereket, Binnur ERDAĞI DOĞUER (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH, Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT (İnc.)

₺24.00 ₺14.40
Türk Dili (Kasım 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Kasım 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Dîvânu Lugati’t Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, 2013 Gözat %40 İndirim

Dîvânu Lugati’t Türk’e Göre XI. Yüzyıl Türk Lehçe Bilgisi, 2013
Akartürk KARAHAN, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN (İnc.)

₺50.00 ₺30.00
Uygur Halk Destanları II, 2013 Gözat %40 İndirim

Uygur Halk Destanları II, 2013
Alimcan İNAYET (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniyye, 2016 Gözat %40 İndirim

Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniyye, 2016
James W. REDHOUSE, Recep TOPARLI, Betül EYÖVGE YILMAZ, Yaşar YILMAZ (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (İnc.)

₺50.00 ₺30.00
Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2019 Gözat %40 İndirim

Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2019
Prof. Dr. İsmail PARLATIR (hazırlayan)

₺34.00 ₺20.40
Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, 2014 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, 2014
Caner KERİMOĞLU, Doç. Dr. Erdal ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Özbek Destanları V: Rüstem Han Destanı, 2016 Gözat %40 İndirim

Özbek Destanları V: Rüstem Han Destanı, 2016
Selami FEDAKÂR (Haz.)

₺24.00 ₺14.40