En Çok Satan Yayınların Listesi

Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri, 2016 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Atatürk ve Türk Dil Kurumu, 2012 Gözat %40 İndirim

Atatürk ve Türk Dil Kurumu, 2012
Nail TAN (Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh, 2013 Gözat %40 İndirim

Yakut Destan Geleneği ve Er Sogotoh, 2013
Metin ERGUN (Haz.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN/ Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU/ Prof. Dr. Mehmet AÇA (İnc.)

₺74.00 ₺44.40
Türk Dili Dergisi Gezi Özel Sayısı, 0 Gözat %40 İndirim
Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniyye, 2016 Gözat %40 İndirim

Müntahabât-ı Lügât-i Osmâniyye, 2016
James W. REDHOUSE, Recep TOPARLI, Betül EYÖVGE YILMAZ, Yaşar YILMAZ (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (İnc.)

₺50.00 ₺30.00
Kasantatarisches Wörterverzeichnis, 1998 Gözat %40 İndirim

Kasantatarisches Wörterverzeichnis, 1998
Zsuzka KAKUK, Imre BASKI (Haz.), Aufgrund der Sammlung von Ignac KUNOS (Der.)

₺3.00 ₺1.80
Geleneksel Hongoray Şamanlığı, 2019 Gözat %40 İndirim

Geleneksel Hongoray Şamanlığı, 2019
V. Yakovleviç BUTANAYEV ( çeviren: Doç. Dr. Abdulselam ARVAS)

₺80.00 ₺48.00
Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü, 1995 Gözat %40 İndirim

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü, 1995
Mazhar BOYLA, Yılmaz CANYÜREK

₺2.00 ₺1.20
Hakas Destanları IV: Altın Taycı, 2013 Gözat %40 İndirim

Hakas Destanları IV: Altın Taycı, 2013
Gülsüm Killi YILMAZ (Haz.), Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU, Doç. Dr. Erdal ŞAHİN (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 2015 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 2015
W. RADLOFF, Tülay ÇULHA, Muvaffak DURANLI (Haz.), Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN, Prof. Dr. Zuhal ÖLMEZ (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Taaffüf, 2018 Gözat %40 İndirim

Taaffüf, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Türk Dili Dergisi Söylev Özel Sayısı, 0 Gözat %40 İndirim
Kırgız Destanları XIII: Canış Bayış, 2013 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları XIII: Canış Bayış, 2013
Abdıldacan AKMATALİYEV, Muratalı MUKASOV (Haz.), Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL (İnc.)

₺12.00 ₺7.20
Gürcü Kızı yahut İntikam, 2018 Gözat %40 İndirim

Gürcü Kızı yahut İntikam, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Mehmet Ali Ağakay, 1982 Gözat %40 İndirim

Mehmet Ali Ağakay, 1982
Neşe ATABAY

₺2.00 ₺1.20
Türk Dili İçin, 0 Gözat %40 İndirim

Türk Dili İçin, 0
Sadri Maksudi (ARSAL)

₺30.00 ₺18.00
Kafkasya'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2019 Gözat %40 İndirim
Necip Türkçü, 2014 Gözat %40 İndirim

Necip Türkçü, 2014
Ömer Faruk HUYUGÜZEL, Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT (İnc.)

₺10.00 ₺6.00
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, 2013 Gözat %40 İndirim

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Terimleri Sözlüğü, 2013
Nihat G. KINIKOĞLU (Haz.), Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR, Prof. Dr. İ. Akın ALTUN (İnc.)

₺50.00 ₺30.00
Başkurt Destanları III: Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Başkurt Destanları III: Beyler Hanlar Zamanını Anlatan Destanlar, 2014
Ahmet SÜLEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN (Haz.), Mustafa ÖNER (İnc.)

₺32.00 ₺19.20
Hilyetü’l-İnsân ve Halbetü’l-Lisân, 2016 Gözat %40 İndirim

Hilyetü’l-İnsân ve Halbetü’l-Lisân, 2016
Ebûl-Fazl Cemâlü’d-dîn Ahmed b. Muhammed b. Mühennâ el-Hillî el-Hüseynî el-Ubeydilî

₺30.00 ₺18.00
Moğol Yazı Dilinin Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Moğol Yazı Dilinin Grameri, 2020
Nicholas POPPE, Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (çeviren)

₺24.00 ₺14.40
Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Moğolcada Çatı, 2019 Gözat %40 İndirim
Süleyman Muslî, 2018 Gözat %40 İndirim

Süleyman Muslî, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Kavâid-i Lisân-ı Türkî, 2004 Gözat %40 İndirim

Kavâid-i Lisân-ı Türkî, 2004
Tâhir KEN’ÂN, Leyla KARAHAN, Ülkü GÜRSOY (Haz.), Prof. Dr. Recep TOPARLI (İnc.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Dili (Mart 2020), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Mart 2020), 2020
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Başkurt Destanları IV: Kahramanlar Hakkında Destanlar-Ozanlar, 2014 Gözat %40 İndirim

Başkurt Destanları IV: Kahramanlar Hakkında Destanlar-Ozanlar, 2014
Ahmet SÜLEYMANOV, Gaynislam İBRAHİMOV, Metin ERGUN (Haz.), Mustafa ÖNER (İnc.)

₺18.00 ₺10.80
Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri: Derlem Tabanlı Bir Uygulama, 2011 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesinde Belirteçlerle Fiillerin Birlikte Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri: Derlem Tabanlı Bir Uygulama, 2011
Bülent ÖZKAN (Haz.), Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Prof. Dr. Nurettin DEMİR (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Fazîlet-nâme I-II: Giriş-İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin, 2002 Gözat %40 İndirim

Fazîlet-nâme I-II: Giriş-İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin, 2002
Derviş Muhammed Yemînî, Yusuf TEPELİ (Haz.), Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN, Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU (İnc.)

₺26.00 ₺15.60
Nartlar: Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları, 2011 Gözat %40 İndirim

Nartlar: Karaçay-Malkar Mitolojisinin Destan Kahramanları, 2011
Ufuk TAVKUL (Haz.), Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺20.00 ₺12.00
Türk Dili (Şubat 2020), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Şubat 2020), 2020
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Türk Dili (Aralık 2001) 600. Özel Sayı, 2001 Gözat %40 İndirim
Türk Dili (Nisan 2020), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Nisan 2020), 2020
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Cañıl Mırza : Abdıbalık Çorobayev Varyantı, 2004 Gözat %40 İndirim

Cañıl Mırza : Abdıbalık Çorobayev Varyantı, 2004
Aynek CAYNAKOVA (Haz.), Fikret TÜRKMEN (İnc.)

₺8.00 ₺4.80
İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü, 2015
İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma Grubu (Haz.)

₺40.00 ₺24.00