Metin İnceleme Kategorisine Ait Yayın Listesi

Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası, 2020 Gözat %40 İndirim
Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Davud Fi İlmi't-Tıbb, 2020 Gözat %40 İndirim

Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Davud Fi İlmi't-Tıbb, 2020
Muhammed Bin Mustafa El-Gûrânî,Dr. Meryem ARSLAN (hazırlayan)

₺190.00 ₺114.00
Seyf-i Sarayî Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bi't Türkî), 2020 Gözat %40 İndirim

Seyf-i Sarayî Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bi't Türkî), 2020
Doç. Dr. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU (hazırlayan)

₺110.00 ₺66.00
Süheyl ü Nev-Bahar'da Eskicil Öğeler, 2020 Gözat %40 İndirim

Süheyl ü Nev-Bahar'da Eskicil Öğeler, 2020
Prof. Dr. İbrahim TAŞ

₺24.00 ₺14.40
Irk Bitig, 2020 Gözat %40 İndirim

Irk Bitig, 2020
Prof. Dr. Talat TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Dîvân (Tâ'ib Mehmed Çelebi), 2020 Gözat %40 İndirim

Dîvân (Tâ'ib Mehmed Çelebi), 2020
Prof. Dr. Güler Doğan AVERBEK (hazırlayan)

₺40.00 ₺24.00
Mantık-ı Esrâr, 2020 Gözat %40 İndirim

Mantık-ı Esrâr, 2020
Fedayî Mehmed Dede, Dr. Güler Doğan AVERBEK (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Tezkire-yi Şu'arâ-yı Cezîre-yi Girid, 2020 Gözat %40 İndirim

Tezkire-yi Şu'arâ-yı Cezîre-yi Girid, 2020
Nûrî Osmân Hanyavî, Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (hazırlayan)

₺30.00 ₺18.00
Yusuf ve Zeliha (Gramer-Metin-Çeviri-Notlar-Sözlük-Dizin-Tıpkıbaskı), 2020 Gözat %40 İndirim

Yusuf ve Zeliha (Gramer-Metin-Çeviri-Notlar-Sözlük-Dizin-Tıpkıbaskı), 2020
Şeyyad Hamza, Prof. Dr. İbrahim TAŞ (hazırlayan)

₺60.00 ₺36.00
Şeyh-zâde Atâyî Dîvân, 2019 Gözat %40 İndirim

Şeyh-zâde Atâyî Dîvân, 2019
Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN (hazırlayan)

₺28.00 ₺16.80
Müntahab-ı Şifâ, 2019 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ, 2019
Hacı Paşa (Celâlüddin Hızır), Prof. Dr. Zafer ÖNLER (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Serayî Divan (Notlandırılmış Metin-İnceleme), 2019 Gözat %40 İndirim
Husrev ü Şirin, 2019 Gözat %40 İndirim

Husrev ü Şirin, 2019
Âzerî İbrahim Çelebi (hazırlayan: Doç. Dr. Ülkü ÇETİNKAYA KARAKOYUN)

₺26.00 ₺15.60
Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019
Doç. Dr. Murat ELMALI

₺30.00 ₺18.00
Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019 Gözat %40 İndirim

Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019
Kelimetullâh Hâce Pâdişâh (hazırlayan: Prof. Dr. Fikret TURAN)

₺20.00 ₺12.00
Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019 Gözat %40 İndirim

Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019
Rabguzi (hazırlayan: Prof. Dr. Aysu ATA)

₺100.00 ₺60.00
Bâkî Dîvânı, 2019 Gözat %40 İndirim

Bâkî Dîvânı, 2019
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK (hazırlayan)

₺20.00 ₺12.00
Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019
Prof. Dr. Aysu ATA (hazırlayan)

₺70.00 ₺42.00
Kitâb-ı Gunya, 2018 Gözat %40 İndirim

Kitâb-ı Gunya, 2018
Muzaffer AKKUŞ

₺108.00 ₺64.80
Keşfü'l-Hüdâ, 2018 Gözat %40 İndirim

Keşfü'l-Hüdâ, 2018
Dr. Bilal Erdem DAĞISTANLIOĞLU

₺150.00 ₺90.00
Çocuk ve Allah'ın İzinde (içerik ve biçim incelemesi), 2018 Gözat %40 İndirim
Tercüme-i İbtidânâme, 2018 Gözat %40 İndirim

Tercüme-i İbtidânâme, 2018
Konyalı Muhyî, Prof. Dr. Cihan OKUYUCU, Doç. Dr. Sadık YAZAR (Haz.)

₺100.00 ₺60.00
Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik, 2018 Gözat %40 İndirim

Behcetü'l-Hadâik Fî Mev'izati'l-Halâik, 2018
Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT

₺70.00 ₺42.00
Dîvân (Ivaz Paşa oğlu Atâyî), 2018 Gözat %40 İndirim

Dîvân (Ivaz Paşa oğlu Atâyî), 2018
Ivaz Paşa oğlu Atâyî, Prof. Dr. Üzeyir ASLAN (Haz.)

₺66.00 ₺39.60
Tabiatnâme, 2018 Gözat %40 İndirim

Tabiatnâme, 2018
Tutmacı, Yakup KARASOY (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Altun Yaruk Sudur IV: Tegzinç, 2018 Gözat %40 İndirim

Altun Yaruk Sudur IV: Tegzinç, 2018
Doç. Dr. Hacer TOKYÜREK

₺130.00 ₺78.00
Dîvân (Neyyir Abdü'l-Halim Dede), 2018 Gözat %40 İndirim

Dîvân (Neyyir Abdü'l-Halim Dede), 2018
Neyyir Abdü'l-Halim Dede (Yazar), Sadık ERDEM

₺44.00 ₺26.40
Riyâzu'l-Cinân, 2017 Gözat %40 İndirim

Riyâzu'l-Cinân, 2017
Mahmut ŞARLI

₺100.00 ₺60.00
Mebde-yi Nûr, 2017 Gözat %40 İndirim

Mebde-yi Nûr, 2017
Sadi GEDİK

₺118.00 ₺70.80
Garib-nâme I-II, 0 Gözat %40 İndirim

Garib-nâme I-II, 0
Aşık Paşa

₺300.00 ₺180.00
Fıkıh Kitabı, 2017 Gözat %40 İndirim

Fıkıh Kitabı, 2017
Yakup KARASOY

₺36.00 ₺21.60
Gülistan Tercümesi, 0 Gözat %40 İndirim

Gülistan Tercümesi, 0
Sadi, Sibîcâbî (Çev.), Oğuz ERGENE (Haz.)

₺60.00 ₺36.00
Garp'tan Şark'a Seyyale-yi Edebiyye, 0 Gözat %40 İndirim

Garp'tan Şark'a Seyyale-yi Edebiyye, 0
Halid Ziya UŞAKLIGİL, Rafet ŞİMŞEK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Seyfü'l-Müluk ile Bediü'l-Cemal Hikâyesi, 0 Gözat %40 İndirim
Divan Hüdayi Sala Muslısı, 2017 Gözat %40 İndirim

Divan Hüdayi Sala Muslısı, 2017
Mustafa S. KAÇALİN

₺30.00 ₺18.00
Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017 Gözat %40 İndirim

Mukaddimetü'l-Edeb: Moğolca-Çağatayca Çevirinin Sözlüğü, 2017
Zemahşerî, N.N. POPPE (Haz.), Mustafa S. KAÇALİN (Çev.)

₺16.00 ₺9.60