Metin İnceleme Kategorisine Ait Yayın Listesi

Bahşayiş Lügati, 2017 Gözat %40 İndirim

Bahşayiş Lügati, 2017
Prof. Dr. Fikret TURAN

₺20.00 ₺12.00
Göz Bilimi Sözlüğü, 2017 Gözat %40 İndirim

Göz Bilimi Sözlüğü, 2017
Ömer Faruk RECEP

₺30.00 ₺18.00
Marzubȃn-nȃme Tercümesi (Destȗr-ı Şȃhȋ), 2017 Gözat %40 İndirim

Marzubȃn-nȃme Tercümesi (Destȗr-ı Şȃhȋ), 2017
Marzûban bin Rüstem, Şeyhoğlu Sadru'd-dîn Mustafâ (Terc.), Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ (Haz.)

₺60.00 ₺36.00
Oğuzların Diliyle Dedem Korkudun Kitabı, 2017 Gözat %40 İndirim
Mirkâtü’l-Cihâd: Dil İncelemesi-Metin-Dizin, 2016 Gözat %40 İndirim

Mirkâtü’l-Cihâd: Dil İncelemesi-Metin-Dizin, 2016
Gelibolulu Mustafa Âlî, Ali AKAR (Haz.)

₺98.00 ₺58.80
Şiirler (Kaşkay Türkçesi): Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, 2016 Gözat %40 İndirim

Şiirler (Kaşkay Türkçesi): Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, 2016
Maʿzun, Muhittin ÇELİK, Gökçen DURUKOĞLU (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Kâbûs-nâme: Giriş-Notlar-Metin-Sözlük/Dizin-Tıpkıbaskı, 2016 Gözat %40 İndirim

Kâbûs-nâme: Giriş-Notlar-Metin-Sözlük/Dizin-Tıpkıbaskı, 2016
Keykâvus bin İskender bin Veşmgîr, ŞEYHOĞLU Sadru’d-dîn Mustafâ (Çev.), Enfel DOĞAN (Haz.)

₺36.00 ₺21.60
Şatranç-nâme-i Kebîr : İnceleme-Metin-Dizin, 2015 Gözat %40 İndirim

Şatranç-nâme-i Kebîr : İnceleme-Metin-Dizin, 2015
Firdevsî-i Rûmî- M. Atâ ÇATIKKAŞ (Haz.)

₺26.00 ₺15.60
Seb'a-yi Seyyâr: Yedi Gezegen, 2015 Gözat %40 İndirim

Seb'a-yi Seyyâr: Yedi Gezegen, 2015
Ali Şîr Nevaî- Güzin TURAL (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Dehnâme, 2013 Gözat %40 İndirim

Dehnâme, 2013
Yûsuf Emirî- Kâzım KÖKTEKİN (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013 Gözat %40 İndirim

Tuhfe-i Mübârizî: Metin-Sözlük, 2013
Hekim Bereket- Binnur ERDAĞI DOĞUER (Haz.)

₺24.00 ₺14.40
Kısas-ı Enbiya, 2013 Gözat %40 İndirim

Kısas-ı Enbiya, 2013
Emine YILMAZ- Nurettin DEMİR- Murat KÜÇÜK (Haz.)

₺90.00 ₺54.00
Sirâcü’l-Kulûb: Gönüllerin Işığı, 2013 Gözat %40 İndirim

Sirâcü’l-Kulûb: Gönüllerin Işığı, 2013
Şeyh Muhammed Osman Siraceddin En-Nakşibendi El-Kadiri- Yakup KARASOY (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin : Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri, 2011 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Topraklarında Bir İtalyan Gezgin : Pietro Della Valle’nin Çalışma Defteri, 2011
Nevin ÖZKAN- Raniero SPEELMAN- Mustafa ÇİÇEKLER (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Kitab-ı Bâz-Name-i Padişahi, 2009 Gözat %40 İndirim

Kitab-ı Bâz-Name-i Padişahi, 2009
M. Mehdi ERGÜZEL (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Tarih-i ibn-i Kesîr Tercümesi, 2009 Gözat %40 İndirim

Tarih-i ibn-i Kesîr Tercümesi, 2009
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî- Abdurrahman ÖZKAN (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Süleymannâme-i Kebîr, 2009 Gözat %40 İndirim

Süleymannâme-i Kebîr, 2009
Firdevsî-i Rûmî- M. Ata ÇATIKKAŞ (Haz.)

₺36.00 ₺21.60
Bahrü’l-Hakâyık, 2018 Gözat %40 İndirim

Bahrü’l-Hakâyık, 2018
Hatiboğlu- Prof. Dr. Kemal ERASLAN- Vahit TÜRK (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Mu’înü’l-Mürîd, 2018 Gözat %40 İndirim

Mu’înü’l-Mürîd, 2018
Recep TOPARLI- Mustafa ARGUNŞAH (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016 Gözat %40 İndirim

Edviye-i Müfrede: Metin-Sözlük, 2016
İshâk bin Murâd- Mustafa CANPOLAT- Zafer ÖNLER (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Yusuf ile Züleyha I-II, 2007 Gözat %40 İndirim

Yusuf ile Züleyha I-II, 2007
Nevrûzî, Çoban Hıdır ULUHAN (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Heves-nâme: İnceleme-Tenkitli Metin, 2006 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Heves-nâme: İnceleme-Tenkitli Metin, 2006
Tâci-zâde Cafer Çelebi- Necati SUNGUR (Haz.)

₺31.00 ₺18.60
Nevâdirü'ş-Şebâb, 2016 Gözat %40 İndirim

Nevâdirü'ş-Şebâb, 2016
Ali Şîr Nevâî- Metin KARAÖRS (Haz.)

₺24.00 ₺14.40
Garâ'ibü's-Sıgar, 2003 Gözat %40 İndirim

Garâ'ibü's-Sıgar, 2003
Ali Şîr Nevâî- Günay KUT (Haz.)

₺15.00 ₺9.00
Fazîlet-nâme I-II: Giriş-İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin, 2002 Gözat %40 İndirim

Fazîlet-nâme I-II: Giriş-İnceleme-Metin-Gramatikal Dizin, 2002
Derviş Muhammed Yemînî-Yusuf TEPELİ (Haz.)

₺26.00 ₺15.60
Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002 Gözat %40 İndirim

Bedâyiu'l-Vasat : Üçünçi Dîvân, 2002
Ali Şîr Nevâî- Kaya TÜRKAY (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Müyessiretü’l-Ulûm, 2002 Gözat %40 İndirim

Müyessiretü’l-Ulûm, 2002
Bergamalı Kadri-Esra KARABACAK (Haz.)

₺8.00 ₺4.80
Münebbihü’r-Râkîdîn (Uyurları Uyandurucu) I-II: Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin, 2002 Gözat %40 İndirim

Münebbihü’r-Râkîdîn (Uyurları Uyandurucu) I-II: Giriş-İnceleme-Tenkitli Metin, 2002
Musa Bin Hacı Hüseyin El-İznikî- Paşa YAVUZARSLAN (Haz.)

₺40.00 ₺24.00
Menâkıb-ı Mevlâna, 2001 Gözat %40 İndirim

Menâkıb-ı Mevlâna, 2001
Lokmanî Dede- Halil ERSOYLU (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Revnak-ı Bustan, 2000 Gözat %40 İndirim

Revnak-ı Bustan, 2000
Zafer ÖNLER (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Cemşîd ü Hurşîd, 2000 Gözat %40 İndirim

Cemşîd ü Hurşîd, 2000
Cem Sultan-Adnan İNCE (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Mecâlisü'n-Nefâyis I-II: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar, 2015 Gözat %40 İndirim

Mecâlisü'n-Nefâyis I-II: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar, 2015
Alî Şîr Nevaî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺40.00 ₺24.00
Tuhfe-i Murâdî: İnceleme-Metin-Dizin, 1999 Gözat %40 İndirim

Tuhfe-i Murâdî: İnceleme-Metin-Dizin, 1999
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî- Mustafa ARGUNŞAH (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi IV/ I: Dil Özellikleri-Metin-Sözlük, 0 Gözat %40 İndirim

Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi IV/ I: Dil Özellikleri-Metin-Sözlük, 0
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî-Arslan TEKİN- Mehdi ERGÜZEL (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998 Gözat %40 İndirim

Hârezmli Hâfız’ın Divanı: İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, 1998
Harezmli Hâfız- Recep TOPARLI (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, 1998 Gözat %40 İndirim

Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi: Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük, 1998
Muhammed bin Mahmud-ı Şirvanî, Muhammet YELTEN (Haz.)

₺6.00 ₺3.60