Metin İnceleme Kategorisine Ait Yayın Listesi

Kısasü'l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları)-II Tıpkıbasım-Dizin, 1997 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Kısasü'l-Enbiyâ (Peygamber Kıssaları)-II Tıpkıbasım-Dizin, 1997
Nasırü’d-Din bin Burhanü’d-Din Rabguzi, Aysu ATA (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001 Gözat %40 İndirim

Sedd-i İskenderî: İnceleme-Metin, 2001
Alî Şîr Nevâî- Hatice TÖREN (Haz.)

₺8.00 ₺4.80
Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996 Gözat %40 İndirim

Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi, 1996
İbrahim B. Mustafa B. Alişir El-Melifdevi (El-Muleyfedevi)- Azmi BİLGİN (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Leylî vü Mecnûn, 2011 Gözat %40 İndirim

Leylî vü Mecnûn, 2011
Ali Şîr Nevâî- Ülkü ÇELİK (Haz.)

₺11.00 ₺6.60
Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996 Gözat %40 İndirim

Nesâyimü'l-Mahabbe Min Şemâyimi'l-Fütüvve I: Metin, 1996
Alî Şîr Nevâî- Kemal ERASLAN (Haz.)

₺5.00 ₺3.00
Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013 Gözat %40 İndirim

Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013
Alî Şîr Nevâî, Gönül Alpay TEKİN (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, 2000 Gözat %40 İndirim
Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015 Gözat %40 İndirim

Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015
Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Müntahab-ı Şifâ I: Giriş-Metin, 1999 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ I: Giriş-Metin, 1999
Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa), Zafer ÖNLER (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999 Gözat %40 İndirim

Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999
Seydi Ali Reis-Mehmet KİREMİT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn, 2017 Gözat %40 İndirim

İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn, 2017
Recep TOPARLI (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995 Gözat %40 İndirim

Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995
Ömer bin Mezîd, Mustafa CANPOLAT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60