Dil Bilimi Kategorisine Ait Yayın Listesi

Her Yönüyle Dil, 2020 Gözat %40 İndirim

Her Yönüyle Dil, 2020
Prof. Dr. Doğan AKSAN

₺24.00 ₺14.40
Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020 Gözat %40 İndirim

Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020
Prof. Dr. Özen Yaylagül ÜSTÜNEL

₺70.00 ₺42.00
Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, 2020 Gözat %40 İndirim
Orhon Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Orhon Yazıtları, 2020
Prof. Dr. Talât TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime, 2020 Gözat %40 İndirim

Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime, 2020
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ

₺62.00 ₺37.20
Ahmet Cevdet Paşa'nın Dil Bilgisi (Kavâ'id) Kitapları, 2020 Gözat %40 İndirim
Türkmen Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi), 2020 Gözat %40 İndirim
Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, 2020 Gözat %40 İndirim
Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020
A.M. ŞÇERBAK,çevirenler: Yakup KARASOY,Naile HACIZADE,Mevlüt GÜLMEZ

₺50.00 ₺30.00
Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2020
Doç. Dr. Özlem Deniz YILMAZ

₺50.00 ₺30.00
Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020
Doç. Dr. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU

₺54.00 ₺32.40
Türkçenin Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkçenin Grameri, 2020
Tahsin BANGUOĞLU

₺22.00 ₺13.20
Moğol Yazı Dilinin Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Moğol Yazı Dilinin Grameri, 2020
Nicholas POPPE, Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (çeviren)

₺24.00 ₺14.40
Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2020 Gözat %40 İndirim

Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2020
Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ

₺30.00 ₺18.00
Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020
James William REDHOUSE, Doç. Dr. Ahmet BENZER (çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 2019 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 2019
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

₺30.00 ₺18.00
Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺60.00 ₺36.00
Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Moğolcada Çatı, 2019 Gözat %40 İndirim
Türk Dillerinde Akrabalık Adları, 2019 Gözat %40 İndirim
Gagavuz Türkçesi Grameri, 2019 Gözat %40 İndirim

Gagavuz Türkçesi Grameri, 2019
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

₺50.00 ₺30.00
Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 2019 Gözat %40 İndirim

Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 2019
Dr. Fatma TÜRKYILMAZ

₺24.00 ₺14.40
Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019
Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU

₺12.00 ₺7.20
Kumuk ve Balkar Söz Notları, 2018 Gözat %40 İndirim

Kumuk ve Balkar Söz Notları, 2018
Gyula NÉMETH, Hüseyin Namık ORKUN (Çev), Mustafa S. KAÇALİN (Yay. Haz.)

₺18.00 ₺10.80
Kırgız Atasözleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Kırgız Atasözleri, 2018
Prof. Dr. Ülkü Çelik ŞAVK

₺38.00 ₺22.80
Türk Dilinin Sarf ve Nahvi, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Dilinin Sarf ve Nahvi, 2018
Köprülüzâde Mehmet Fuat, Süleyman Sâip, Prof. Dr. M. Metin KARAÖRS (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
İki Dilin Karşılaştırılması, 2018 Gözat %40 İndirim

İki Dilin Karşılaştırılması, 2018
Cevat HEYET, Mürsel ÖZTÜRK (Çev.)

₺24.00 ₺14.40
Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Düşününde Dönüm Noktaları I (Socrates'ten Saussure'e Batı Geleneği), 2018
Roy HARRIS, Talbot J. TAYLOR, Eser E. TAYLAN (Çev.), Cem TAYLAN (Çev.)

₺40.00 ₺24.00
Türkçede Noktalama (Sorunlar,Çözümler,Teklifler), 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçede Noktalama (Sorunlar,Çözümler,Teklifler), 2018
Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY

₺36.00 ₺21.60
Tuva Türkçesi Grameri, 2018 Gözat %40 İndirim

Tuva Türkçesi Grameri, 2018
Dr. Vildan KOÇOĞLU GÜNDOĞDU

₺110.00 ₺66.00
Örneklerle Türk-Alman İşaret Dilleri, 2018 Gözat %40 İndirim
Karakalpak Türkçesi Grameri, 2018 Gözat %40 İndirim

Karakalpak Türkçesi Grameri, 2018
Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYĞUR

₺38.00 ₺22.80
Irk Bitig ve Orhon Yazılı Metinlerinin Dili, 2017 Gözat %40 İndirim