Dil Bilimi Kategorisine Ait Yayın Listesi

Kaşkay Türklerinin Dili, 2017 Gözat %40 İndirim

Kaşkay Türklerinin Dili, 2017
Dilek Erenoğlu ATAİZİ

₺40.00 ₺24.00
Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Çuvaş Türkçesi Grameri, 2017
Feyzi ERSOY

₺60.00 ₺36.00
Çağdaş Türkçede Cümle, 2017 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türkçede Cümle, 2017
A.N. BASKAKOV, Oktay Selim KARACA (Rusça Aslından Çeviren)

₺20.00 ₺12.00
Kazak Atasözleri, 2017 Gözat %40 İndirim

Kazak Atasözleri, 2017
Uğur GÜRSU

₺80.00 ₺48.00
Doğu Türkçesi Grameri Dizini, 2017 Gözat %40 İndirim
Çağatayca El Kitabı, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Çağatayca El Kitabı, 2017
Janos Eckmann, Günay KARAAĞAÇ (Çev)

₺12.00 ₺7.20
Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017 Gözat %40 İndirim

Türkçe Moğolca Çalışmaları, 2017
Sir G. CLAUSON, Fatma KÖMÜRCÜ (Çev.)

₺12.00 ₺7.20
Orhon Tükçesi Grameri, 0 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Orhon Tükçesi Grameri, 0
Talat TEKİN

₺12.00 ₺7.20
Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2016 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2016
Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU

₺46.00 ₺27.60
Karay Türklerinin Dili: Troki Diyalekti, 2016 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye, 2015 Gözat %40 İndirim

Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye, 2015
Ma'rûf er-Rusâfî, Musa Yıldız (Çev.)

₺18.00 ₺10.80
Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015 Gözat %40 İndirim

Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, 2015
Fatma Erkman AKERSON, S. N. Şeyda OZİL

₺24.00 ₺14.40
Türk Dili Üzerine Araştırmalar IV, 2015 Gözat %40 İndirim
Türkçede -Ken Zarf-Fiili, 2014 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Türkçede -Ken Zarf-Fiili, 2014
Mehmet ÖZMEN

₺6.00 ₺3.60
Başkurt Türkçesinde Kip, 2014 Gözat %40 İndirim

Başkurt Türkçesinde Kip, 2014
Habibe YAZICI ERSOY

₺54.00 ₺32.40
Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013 Gözat %40 İndirim

Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, 2013
Süleyman Kaan YALÇIN

₺22.00 ₺13.20
Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı, 2013 Gözat %40 İndirim

Bugünkü Tatar Türkçesi Söz Yapımı, 2013
Fuat A. GANİYEV- Murat ÖZŞAHİN (Çev.)

₺38.00 ₺22.80
Mükemmel Osmanlı Sarfı, 2013 Gözat %40 İndirim

Mükemmel Osmanlı Sarfı, 2013
Manastırlı Mehmet Rıfat- Ferhat TAMKOÇ (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Eski Uygur Türkçesi Grameri, 2012 Gözat %40 İndirim

Eski Uygur Türkçesi Grameri, 2012
Kemal ERASLAN

₺30.00 ₺18.00
Hilyetü’r-Ricâl ve Söz Varlığı, 2011 Gözat %40 İndirim

Hilyetü’r-Ricâl ve Söz Varlığı, 2011
Gelibolulu Mustafa Ali- Muna YÜCEOL ÖZEZEN (Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Kafkasya’da Kültürel Etkileşim, 2018 Gözat %40 İndirim

Kafkasya’da Kültürel Etkileşim, 2018
Ufuk TAVKUL (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Kırım Tatar İlm-i Sarfı, 2018 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar İlm-i Sarfı, 2018
Bekir ÇOBANZADE-Neriman SEYİTYAHYA

₺20.00 ₺12.00
Makedonlar İçin Türkçe, 2008 Gözat %40 İndirim

Makedonlar İçin Türkçe, 2008
Çiğdem ÜLKER

₺12.00 ₺7.20
Türk Dili Üzerine Araştırmalar III, 2007 Gözat %40 İndirim
Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniyye, 2007 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Tertîb-i Cedîd Kavâid-i Osmâniyye, 2007
Ahmet Cevdet Paşa- Esra KARABACAK (Haz.)

₺18.00 ₺10.80
İlm-i Sarf-ı Türkî, 2018 Gözat %40 İndirim

İlm-i Sarf-ı Türkî, 2018
Süleyman Hüsnü Paşa- Recep TOPARLI- Dilek YÜCEL (Haz.)

₺10.00 ₺6.00