Dil Bilimi Kategorisine Ait Yayın Listesi

Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçe Sarf ve Nahiv Eski Lisân-ı Osmânî Sarf ve Nahiv, 2004
Ahmet Cevat Emre- Gülden SAĞOL- Erdal ŞAHİN, Nurgül YILDIZ (Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004 Gözat %40 İndirim

Türkçede Şahıs Zamirleri, 2004
Yıldız KOCASAVAŞ

₺20.00 ₺12.00
Türkçede Fiilimsiler, 2018 Gözat %40 İndirim

Türkçede Fiilimsiler, 2018
Nesrin BAYRAKTAR

₺30.00 ₺18.00
İkinci Seneye Mahsus Mufassal Yeni Sarf-ı Osmânî, 2003 Gözat %40 İndirim
Kavâid-i Lisân-ı Türkî, 2004 Gözat %40 İndirim

Kavâid-i Lisân-ı Türkî, 2004
Tâhir Ken'ân- Leyla KARAHAN- Ülkü GÜRSOY (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Türk Ad Bilimi I: Giriş, 2001 Gözat %40 İndirim

Türk Ad Bilimi I: Giriş, 2001
Saim SAKAOĞLU

₺3.00 ₺1.80
Dil Bilimi Yazıları, 2000 Gözat %40 İndirim

Dil Bilimi Yazıları, 2000
Ragıp Hulusi ÖZDEM- Recep TOPARLI (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Medhal-i Kavâ’id, 2000 Gözat %40 İndirim

Medhal-i Kavâ’id, 2000
Ahmet Cevdet Paşa- Nevzat ÖZKAN (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Anadolu Ağızlarında Sıfat-Fiil Ekleri, 2000 Gözat %40 İndirim
Özbek Türkçesi Grameri, 2017 Gözat %40 İndirim

Özbek Türkçesi Grameri, 2017
Mustafa Volkan COŞKUN

₺14.00 ₺8.40
Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, 2017 Gözat %40 İndirim
Emsile-i Türkiyye, 1999 Gözat %40 İndirim

Emsile-i Türkiyye, 1999
Abdullah Ramiz Paşa- Emir İçhem İDBEN (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde İsim, 1999 Gözat %40 İndirim
Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998 Gözat %40 İndirim

Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, 1998
Hayriye SÜLEYMANOĞLU YENİSOY

₺4.00 ₺2.40
Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018 Gözat %40 İndirim

Kavâid-i Lisân-ı Türkî: Türkçe Dil Bilgisi, 2018
Halit Ziya Bey- Kaya TÜRKAY (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013 Gözat %40 İndirim

Bugünkü Kıpçak Türkçesi, 2013
Mustafa ÖNER

₺24.00 ₺14.40
Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, 1997 Gözat %40 İndirim
Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, 1997 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatarcasında Yapım Ekleri, 1997
İlhan ÇENELİ, Mustafa ARGUNŞAH (Çev.), Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN (İnc.)

₺3.00 ₺1.80
Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, 1997 Gözat %40 İndirim
Türk Dilinin Tarihsel Gelişme Sorunları, 1996 Gözat %40 İndirim

Türk Dilinin Tarihsel Gelişme Sorunları, 1996
Elövset Zakiroğlu ABDULLAYEV

₺4.00 ₺2.40
Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, 2017 Gözat %40 İndirim

Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, 2017
Janos ECKMANN- Osman Fikri SERTKAYA (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Türk Dili Üzerine Araştırmalar I-II, 2017 Gözat %40 İndirim
Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999 Gözat %40 İndirim

Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, 1999
M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU

₺4.00 ₺2.40
Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, 2011 Gözat %40 İndirim
Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990
Hasan EREN, Mertol TULUM

₺1.00 ₺0.60
Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987
Talât TEKİN

₺2.00 ₺1.20