Diğer Kategorisine Ait Yayın Listesi

Atebetü'l-Hakâyık, 2020 Gözat %40 İndirim

Atebetü'l-Hakâyık, 2020
Edib Ahmed bin Mahmud-ı Yüknekî

₺26.00 ₺15.60
Kadı Burhaneddin Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim

Kadı Burhaneddin Dîvân, 2020
Kadı Burhaneddin Ahmed

₺80.00 ₺48.00
Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş, 2020 Gözat %40 İndirim

Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş, 2020
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Dürdane Hanım, 2020 Gözat %40 İndirim

Dürdane Hanım, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, 2020 Gözat %40 İndirim

Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Hüseyin Fellâh, 2020 Gözat %40 İndirim

Hüseyin Fellâh, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Acâyib-i Âlem, 2020 Gözat %40 İndirim

Acâyib-i Âlem, 2020
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt), 2020 Gözat %40 İndirim

Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt), 2020
Dr. Zeynep Gençer BALOĞLU

₺74.00 ₺44.40
Şark'tan ve Anadolu'dan Masallar, 2020 Gözat %40 İndirim

Şark'tan ve Anadolu'dan Masallar, 2020
Prof. Dr. Özlem FEDAİ

₺32.00 ₺19.20
Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, 2020 Gözat %40 İndirim

Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Arnavutlar Solyotlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Arnavutlar Solyotlar, 2020
Doç. Dr. Nuri SAĞLAM

₺10.00 ₺6.00
Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi, 2020 Gözat %40 İndirim

Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Felâtun Bey İle Râkım Efendi, 2020 Gözat %40 İndirim

Felâtun Bey İle Râkım Efendi, 2020
Prof. Dr. Necati BİRİNCİ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Niyâzî-i Mısrî Kaside-i Bürde Tesbi'i, 2020 Gözat %40 İndirim
Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2020
Dr. Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU

₺46.00 ₺27.60
Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, 2020 Gözat %40 İndirim

Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, 2020
Prof. Dr. İ. Halil ERSOYLU

₺48.00 ₺28.80
Mevlânâ Lutfî Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim

Mevlânâ Lutfî Dîvân, 2020
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

₺83.00 ₺49.80
Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi, 2020
Prof. Dr. Musa YILDIZ

₺24.00 ₺14.40
Doğu Avrupa'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2020 Gözat %40 İndirim
Geometri, 2020 Gözat %40 İndirim

Geometri, 2020
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (hazırlayan: Türk Dil Kurumu)

₺10.00 ₺6.00
Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

₺40.00 ₺24.00
Pariste Bir Türk, 2020 Gözat %40 İndirim

Pariste Bir Türk, 2020
Ahmet Midhat Efendi,Erol ÜLGEN (hazırlayan)

₺20.00 ₺12.00
Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2, 2020 Gözat %40 İndirim

Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2, 2020
Prof. Dr. Zeynep KERMAN (hazırlayan)

₺30.00 ₺18.00
Henüz 17 Yaşında, 2020 Gözat %40 İndirim

Henüz 17 Yaşında, 2020
Ahmet Midhat Efendi,Nuri SAĞLAM (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Eski Türk Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Yazıtları, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺60.00 ₺36.00
Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Kafkasya'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2019 Gözat %40 İndirim
Şecere-yi Terâkime, 2019 Gözat %40 İndirim

Şecere-yi Terâkime, 2019
Ebû'l-Gâzî Bahâdır Han

₺30.00 ₺18.00
Eski Uygur Türkçesinde Budizm ve Manihaizm Terimleri, 2019 Gözat %40 İndirim
Geleneksel Hongoray Şamanlığı, 2019 Gözat %40 İndirim

Geleneksel Hongoray Şamanlığı, 2019
V. Yakovleviç BUTANAYEV ( çeviren: Doç. Dr. Abdulselam ARVAS)

₺80.00 ₺48.00
Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019
Aleksandr ŞÇERBAK (çeviren: Rysbek ALİMOV)

₺46.00 ₺27.60
Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri, 2019 Gözat %40 İndirim
Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2019 Gözat %40 İndirim

Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2019
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

₺14.00 ₺8.40
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2019 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Divanü Lûgat-it Türk, 2018 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Divanü Lûgat-it Türk, 2018
Kâşgarlı Mahmud, Besim ATALAY (Çev.)

₺110.00 ₺66.00
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi, 2018 Gözat %40 İndirim

Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi, 2018
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Haz)

₺28.00 ₺16.80
2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı, 2018 Gözat %40 İndirim
Türk Kahramanlık Destanları, 2018 Gözat %40 İndirim

Türk Kahramanlık Destanları, 2018
V.M. JIRMUNSKIY, Prof. Dr. Mehmet İSMAİL (Çev.), Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL (Çev.)

₺24.00 ₺14.40
Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Hikâyeler 1-2, 2018
Türk Dil Kurumu

₺20.00 ₺12.00
Güzel Yazılar Denemeler, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Denemeler, 2018
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00