Diğer Kategorisine Ait Yayın Listesi

Güzel Yazılar Şiirler, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Şiirler, 2018
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Güzel Yazılar Röportajlar, 2018 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Röportajlar, 2018
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Yer Adlarımızın Dili, 2018 Gözat %40 İndirim

Yer Adlarımızın Dili, 2018
Prof. Dr. Hasan EREN

₺10.00 ₺6.00
Edebiyatımızda Atasözleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Edebiyatımızda Atasözleri, 2018
Dehri DİLÇİN

₺12.00 ₺7.20
Diplomalı Kız, 2018 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Diplomalı Kız, 2018
Ahmet Midhat Efendi, M. Fatih ANDI (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Gürcü Kızı yahut İntikam, 2018 Gözat %40 İndirim

Gürcü Kızı yahut İntikam, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Çengi, 2018 Gözat %40 İndirim

Çengi, 2018
Ahmet Midhat Efendi; Erol ÜLGEN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Kafkas, 2018 Gözat %40 İndirim

Kafkas, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Süleyman Muslî, 2018 Gözat %40 İndirim

Süleyman Muslî, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Cinli Han, 2018 Gözat %40 İndirim

Cinli Han, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Haydut Montari, 2018 Gözat %40 İndirim

Haydut Montari, 2018
Ahmet Midhat Efendi,Erol ÜLGEN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Taaffüf, 2018 Gözat %40 İndirim

Taaffüf, 2018
Ahmet Midhat Efendi, Ali Şükrü ÇORUK (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
A. DİLÂÇAR Dil Yazıları, 2018 Gözat %40 İndirim

A. DİLÂÇAR Dil Yazıları, 2018
A. DİLÂÇAR, Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Kaşkay Türklerinin Edebiyatı, 2017 Gözat %40 İndirim

Kaşkay Türklerinin Edebiyatı, 2017
Farzaneh DOULATABADİ

₺40.00 ₺24.00
Dürdane Hanım, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Dürdane Hanım, 2017
M Fatih ANDI

₺10.00 ₺6.00
Acâyib-i Âlem, 2017 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Acâyib-i Âlem, 2017
Kâzım YETİŞ

₺10.00 ₺6.00
Polonya'da Türkoloji, 2017 Gözat %40 İndirim

Polonya'da Türkoloji, 2017
Öztürk EMİROĞLU

₺20.00 ₺12.00
Solgun Çiçekler, 2017 Gözat %40 İndirim

Solgun Çiçekler, 2017
M. Şerafeddin YALTKAYA

₺20.00 ₺12.00
Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0 Gözat %40 İndirim

Yenisey Eski Türk Mezar Yazıtları, 0
İgor KORMUŞİN, Rysbek ALİMOV (Çev.)

₺30.00 ₺18.00
Gufran Risalesi, 2017 Gözat %40 İndirim

Gufran Risalesi, 2017
Ebu’l-Ala el-Maarri, Nevzat H. YANIK (Çev.), Selami BAKIRCI (Çev.)

₺24.00 ₺14.40
Mecâlisü’n-Nefâis I-II, 0 Gözat %40 İndirim

Mecâlisü’n-Nefâis I-II, 0
ALİŞÎR-İ NEVÂÎ, A. Naci TOKMAK (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Istılahat-ı Edebiyye, 2017 Gözat %40 İndirim

Istılahat-ı Edebiyye, 2017
Muallim Naci, M.A. Yekta SARAÇ (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri, 0 Gözat %40 İndirim

Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri, 0
Gurbandurdı GELDİYEV, Yaşar KARAYUNUSOĞLU

₺46.00 ₺27.60
Eski Türkçenin Deyim Varlığı, 2017 Gözat %40 İndirim
Tanzimat Basınının Dili, 2016 Gözat %40 İndirim

Tanzimat Basınının Dili, 2016
Perihan ÖLKER

₺46.00 ₺27.60
Nâbî’ye Armağan: Ölümünün 300. Yılında, 2016 Gözat %40 İndirim

Nâbî’ye Armağan: Ölümünün 300. Yılında, 2016
Çetin DERDİYOK, H. Dilek BATİSLAM (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Osman Türkay'ın Kelime Dünyası, 2015 Gözat %40 İndirim
Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013 Gözat %40 İndirim

Evliya Çelebi ile Devr-i Âlem, 2013
Seyit Ali KAHRAMAN

₺34.00 ₺20.40
Bübüyna Oruzbayeva Armağanı, 2013 Gözat %40 İndirim

Bübüyna Oruzbayeva Armağanı, 2013
Gülzura CUMAKUNOVA (Haz.)

₺18.00 ₺10.80
Edhem Rahimoğlu Tenişev: Doğumunun 90. Yılına Armağan, 2013 Gözat %40 İndirim

Edhem Rahimoğlu Tenişev: Doğumunun 90. Yılına Armağan, 2013
Kamil Veli NERİMANOĞLU- Minara ALİYEVA (Haz.)

₺16.00 ₺9.60
Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri, 2011 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Dünyasında Kronoloji Yöntemleri, 2011
Louis BAZIN- Vedat KÖKEN (Çev.)

₺54.00 ₺32.40
Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan, 2011 Gözat %40 İndirim

Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan, 2011
İ. Çetin DERDİYOK- Muna YÜCEOL ÖZEZEN (Haz.)

₺18.00 ₺10.80
Il Y A Un Millénaire Kâşgarlı Mahmud et Son Dîvânü Lügâti’t-Türk, 2011 Gözat %40 İndirim

Il Y A Un Millénaire Kâşgarlı Mahmud et Son Dîvânü Lügâti’t-Türk, 2011
Şükrü Halûk AKALIN- Zeynep Oral ALP (Çev.)

₺20.00 ₺12.00
One Thousand Years Ago One Thousand Years Later Mahmud Kashgarî and Dıwan Lugat At-Turk, 0 Gözat %40 İndirim

One Thousand Years Ago One Thousand Years Later Mahmud Kashgarî and Dıwan Lugat At-Turk, 0
Şükrü Halûk AKALIN, S. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (Çev.)

₺27.00 ₺16.20
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk (Rusça Çeviri), 2010 Gözat %40 İndirim

Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk (Rusça Çeviri), 2010
Şükrü Halûk AKALIN- Caşteğin TURGUNBAYER (Çev.)

₺45.00 ₺27.00
Türk Dil Kurumu Anıları, 2009 Gözat %40 İndirim

Türk Dil Kurumu Anıları, 2009
H. Rıdvan ÇONGUR

₺20.00 ₺12.00
Türk Dil Kurumundan Eski Anılar, 2008 Gözat %40 İndirim