Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri, 2020
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

₺36.00 ₺21.60
Dîvânu Lugâti't - Türk, 2020 Gözat %40 İndirim

Dîvânu Lugâti't - Türk, 2020
Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN - Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU

₺90.00 ₺54.00
Antoine Meıllet'den Seçme Makaleler, 2020 Gözat %40 İndirim

Antoine Meıllet'den Seçme Makaleler, 2020
Şerif HULUSİ - Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

₺90.00 ₺54.00
Kutadgu Bilig'de Söz Yapımı, 2020 Gözat %40 İndirim

Kutadgu Bilig'de Söz Yapımı, 2020
Prof. Dr. İbrahim TAŞ

₺40.00 ₺24.00
Eski Tütk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, 2020 Gözat %40 İndirim
Kutadgu Bilig İncelemesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Kutadgu Bilig İncelemesi, 2020
A. DİLÂÇAR

₺20.00 ₺12.00
Güzel Yazılar Gezi - Hatıra, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Gezi - Hatıra, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Atatürk Şiirleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Atatürk Şiirleri, 2020
Türk Dil Kurumu

₺12.00 ₺7.20
Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, 2020
Prof. Dr. İsmail PARLATIR - Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

₺22.00 ₺13.20
Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 2020
Doç. Dr. Tülay ÇULHA - Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

₺34.00 ₺20.40
Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri, 2020
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

₺34.00 ₺20.40
Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Hayret, 2020 Gözat %40 İndirim

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Hayret, 2020
Prof. Dr. Nuri SAĞLAM

₺20.00 ₺12.00
Her Yönüyle Dil, 2020 Gözat %40 İndirim

Her Yönüyle Dil, 2020
Prof. Dr. Doğan AKSAN

₺24.00 ₺14.40
İstanbul Folkloru, 2020 Gözat %40 İndirim

İstanbul Folkloru, 2020
Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE

₺30.00 ₺18.00
Kırgız Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi ), 2020 Gözat %40 İndirim

Kırgız Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi ), 2020
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

₺50.00 ₺30.00
Eskişehir İli Yörük Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eskişehir İli Yörük Ağızları, 2020
Dr. Göksel SERT

₺100.00 ₺60.00
İsfendiyaroğlu Rüstem Bey Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim
Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020
Doç. Dr. Galip GÜNER

₺60.00 ₺36.00
Urmiye Ağzı Ses ve Biçim Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Urmiye Ağzı Ses ve Biçim Bilgisi, 2020
Doç. Dr. Talip DOĞAN

₺90.00 ₺54.00
Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm, 2020
Prof. Dr. Mehmet İSMAİL - Dr. Gülzar İSMAYİL - Dr. Ayfer AYTAÇ

₺60.00 ₺36.00
Türk Sözünün Aslı, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Sözünün Aslı, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺4.00 ₺2.40
Yeni Uygur Türkçesi Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Yeni Uygur Türkçesi Grameri, 2020
Dr. Rıdvan ÖZTÜRK

₺22.00 ₺13.20
Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (ETDES), 2020 Gözat %40 İndirim

Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (ETDES), 2020
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

₺100.00 ₺60.00
Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Ufuk TAVKUL

₺46.00 ₺27.60
Açıklamalı Yürek Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Açıklamalı Yürek Bilimi Terimleri Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Esmeray Barın ACARTÜRK

₺50.00 ₺30.00
Moğolların Gizli Tarihi Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Moğolların Gizli Tarihi Sözlük, 2020
Erich HAENISH (çeviren: Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN)

₺42.00 ₺25.20
Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı Bildirileri, 2020 Gözat %0 İndirim E-Kitap

Prozodi (Bürün Bilimi) ve Konuşma Çalıştayı Bildirileri, 2020
Editör: Prof. Dr. İsmet ÇETİN (hazırlayan: Uzman Dr. Reşide GÜRSES)

₺0.00 ₺0.00
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, 2020 Gözat %40 İndirim
İskeçe İli Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

İskeçe İli Ağızları, 2020
Dr. Adiye ŞİMŞEK

₺66.00 ₺39.60
Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020 Gözat %40 İndirim

Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020
Prof. Dr. Özen Yaylagül ÜSTÜNEL

₺70.00 ₺42.00
Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, 2020 Gözat %40 İndirim
Uşak İli Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

Uşak İli Ağızları, 2020
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

₺36.00 ₺21.60
Arif Nihat Asya, 2020 Gözat %40 İndirim

Arif Nihat Asya, 2020
Yavuz Bülent BÂKİLER

₺26.00 ₺15.60