Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, 2015 Gözat %40 İndirim
Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013 Gözat %40 İndirim

Ferhâd ü Şîrîn: İnceleme-metin, 2013
Alî Şîr Nevâî, Gönül Alpay TEKİN (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i ve Dil Hususiyetleri, 2000 Gözat %40 İndirim
Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994 Gözat %40 İndirim

Elazığ ve Yöresi Ağızlarından Derlemeler I, 1994
Tuncer GÜLENSOY, Ahmet BURAN

₺3.00 ₺1.80
Topkapı, 1992 Gözat %40 İndirim

Topkapı, 1992
A. Turan OFLAZOĞLU

₺3.00 ₺1.80
Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, 2011 Gözat %40 İndirim
Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015 Gözat %40 İndirim

Mîzânü'l-Evzân: Vezinlerin Terazisi, 2015
Alî Şîr Nevâî, Kemal ERASLAN (Haz.)

₺12.00 ₺7.20
Çin’deki Türk Diyalektleri Araştırma Tarihi, 1994 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Kırım Tatar Şarkıları, 1993 Gözat %40 İndirim

Kırım Tatar Şarkıları, 1993
Zsuzka KAKUK (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim
Müntahab-ı Şifâ I: Giriş-Metin, 1999 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ I: Giriş-Metin, 1999
Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa), Zafer ÖNLER (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Dil Tartışmalarında Gerçekler I, 1990
Hasan EREN, Mertol TULUM

₺1.00 ₺0.60
Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999 Gözat %40 İndirim

Mir’âtü’l-Memâlik: İnceleme-Metin-İndeks, 1999
Seydi Ali Reis-Mehmet KİREMİT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn, 2017 Gözat %40 İndirim

İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn, 2017
Recep TOPARLI (Haz.)

₺50.00 ₺30.00
Şiir Dünyamızda Atatürk, 1989 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, 1988 Gözat %40 İndirim

Ömer Bedrettin Uşaklı Bütün Eserleri, 1988
Ömer Bedrettin UŞAKLI, İnci ENGİNÜN (Haz.)

₺3.00 ₺1.80
Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Tuna Bulgarları ve Dilleri, 1987
Talât TEKİN

₺2.00 ₺1.20
Bilinmeyen İç Asya, 2011 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Bilinmeyen İç Asya, 2011
Louis LİGETİ, Sadrettin KARATAY (Çev.)

₺14.00 ₺8.40
Anayasa Sözlüğü, 1985 Gözat %40 İndirim

Anayasa Sözlüğü, 1985
Hasan EREN, Hamza ZÜLFİKAR (Haz.)

₺1.00 ₺0.60
Yeni Tarama Sözlüğü, 2018 Gözat %40 İndirim

Yeni Tarama Sözlüğü, 2018
Cem DİLÇİN, Cem DİLÇİN (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Mehmet Ali Ağakay, 1982 Gözat %40 İndirim

Mehmet Ali Ağakay, 1982
Neşe ATABAY

₺2.00 ₺1.20
Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995 Gözat %40 İndirim

Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, 1995
Ömer bin Mezîd, Mustafa CANPOLAT (Haz.)

₺6.00 ₺3.60
Tahir Nejat Gencan, 1982 Gözat %40 İndirim

Tahir Nejat Gencan, 1982
Ayfer ÇAM

₺2.00 ₺1.20
Mustafa Nihat Özön, 1982 Gözat %40 İndirim

Mustafa Nihat Özön, 1982
Emin ÖZDEMİR

₺2.00 ₺1.20
Agâh Sırrı Levend, 1982 Gözat %40 İndirim

Agâh Sırrı Levend, 1982
İsmail ULÇUGÖR

₺2.00 ₺1.20
A. Dilâçar, 1982 Gözat %40 İndirim

A. Dilâçar, 1982
Kaya TÜRKAY

₺2.00 ₺1.20
Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 1998 Gözat %40 İndirim

Arpaçay Köylerinden Derlemeler, 1998
Selâhaddin OLCAY, Ahmet Bican ERCİLASUN, Ensar ASLAN

₺4.00 ₺2.40
Bilimsel Bildiriler (1972), 1975 Gözat %40 İndirim

Bilimsel Bildiriler (1972), 1975
Türk Dil Kurumu (Haz.)

₺4.00 ₺2.40
Atatürk ve Harf Devrimi, 2009 Gözat %40 İndirim

Atatürk ve Harf Devrimi, 2009
M. Şakir ÜLKÜTAŞIR

₺8.00 ₺4.80
Ahmet Vefik Paşa, 1991 Gözat %40 İndirim Tükendi!

Ahmet Vefik Paşa, 1991
Sevim GÜRAY

₺2.00 ₺1.20
Kırgız Sözlüğü I-II, 2011 Gözat %40 İndirim

Kırgız Sözlüğü I-II, 2011
K. K. YUDAHİN, Abdullah Battal TAYMAS (Çev.)

₺46.00 ₺27.60