Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş, 2020 Gözat %40 İndirim

Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş, 2020
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Dürdane Hanım, 2020 Gözat %40 İndirim

Dürdane Hanım, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, 2020 Gözat %40 İndirim

Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Hüseyin Fellâh, 2020 Gözat %40 İndirim

Hüseyin Fellâh, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Acâyib-i Âlem, 2020 Gözat %40 İndirim

Acâyib-i Âlem, 2020
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt), 2020 Gözat %40 İndirim

Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt), 2020
Dr. Zeynep Gençer BALOĞLU

₺74.00 ₺44.40
Şark'tan ve Anadolu'dan Masallar, 2020 Gözat %40 İndirim

Şark'tan ve Anadolu'dan Masallar, 2020
Prof. Dr. Özlem FEDAİ

₺32.00 ₺19.20
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi, 2020 Gözat %40 İndirim
İskeçe İli Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

İskeçe İli Ağızları, 2020
Dr. Adiye ŞİMŞEK

₺66.00 ₺39.60
Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, 2020 Gözat %40 İndirim

Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020 Gözat %40 İndirim

Edim Bilimi Bakış Açısıyla Kutadgu Bilig, 2020
Prof. Dr. Özen Yaylagül ÜSTÜNEL

₺70.00 ₺42.00
Arnavutlar Solyotlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Arnavutlar Solyotlar, 2020
Doç. Dr. Nuri SAĞLAM

₺10.00 ₺6.00
Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi, 2020 Gözat %40 İndirim

Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Felâtun Bey İle Râkım Efendi, 2020 Gözat %40 İndirim

Felâtun Bey İle Râkım Efendi, 2020
Prof. Dr. Necati BİRİNCİ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Niyâzî-i Mısrî Kaside-i Bürde Tesbi'i, 2020 Gözat %40 İndirim
Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, 2020 Gözat %40 İndirim
Uşak İli Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

Uşak İli Ağızları, 2020
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

₺36.00 ₺21.60
Arif Nihat Asya, 2020 Gözat %40 İndirim

Arif Nihat Asya, 2020
Yavuz Bülent BÂKİLER

₺26.00 ₺15.60
Çuvaş Alp Hikâyeleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Çuvaş Alp Hikâyeleri, 2020
Prof. Dr. Feyzi ERSOY

₺50.00 ₺30.00
Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2020
Dr. Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU

₺46.00 ₺27.60
Orhon Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Orhon Yazıtları, 2020
Prof. Dr. Talât TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Kars İli Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

Kars İli Ağızları, 2020
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

₺70.00 ₺42.00
Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, 2020 Gözat %40 İndirim

Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, 2020
Prof. Dr. İ. Halil ERSOYLU

₺48.00 ₺28.80
Mevlânâ Lutfî Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim

Mevlânâ Lutfî Dîvân, 2020
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

₺83.00 ₺49.80
Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime, 2020 Gözat %40 İndirim

Ebulgazi Bahadır Han Şecere-yi Terâkime, 2020
Prof. Dr. Zühal ÖLMEZ

₺62.00 ₺37.20
Ahmet Cevdet Paşa'nın Dil Bilgisi (Kavâ'id) Kitapları, 2020 Gözat %40 İndirim
Türkiye'deki Ahıska Türkleri Ağzı, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkiye'deki Ahıska Türkleri Ağzı, 2020
Doç. Dr. Serpil ERSÖZ

₺120.00 ₺72.00
Türkmen Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi), 2020 Gözat %40 İndirim
Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi, 2020
Prof. Dr. Musa YILDIZ

₺24.00 ₺14.40
Doğu Avrupa'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2020 Gözat %40 İndirim
Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 2020 Gözat E-Kitap

Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı, 2020
Türk Dil Kurumu, İrem Işıl ALTUN (Yay. Haz.), Ekrem BEYAZ (Yay. Haz.)

₺0.00 ₺0.00
Okullar İçin Türkçe Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Okullar İçin Türkçe Sözlük, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Geometri, 2020 Gözat %40 İndirim

Geometri, 2020
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (hazırlayan: Türk Dil Kurumu)

₺10.00 ₺6.00
Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim
Karakalpak Türkçesi Sözlüğü (Karakalpakça-Türkçe Sözlük), 2020 Gözat %40 İndirim
Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

₺36.00 ₺21.60
Türkçe-Makedonca Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkçe-Makedonca Sözlük, 2020
Prof. Dr. Melahat PARS

₺60.00 ₺36.00
Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim
Almanca-Türkçe Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Almanca-Türkçe Sözlük, 2020
Prof. Dr. Yaşar ÖNEN, Cemil Ziya ŞANBEY

₺160.00 ₺96.00