Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Altayca-Türkçe Sözlük, 2020 Gözat %40 İndirim

Altayca-Türkçe Sözlük, 2020
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

₺42.00 ₺25.20
Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim
Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Tarihsel Tıp Metinleri Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Zafer ÖNLER

₺30.00 ₺18.00
Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Klasik Edebiyat Bilgisi, 2020
Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

₺40.00 ₺24.00
Huastuanift Manihaist Uygurların Tövbe Duası, 2020 Gözat %40 İndirim
Pariste Bir Türk, 2020 Gözat %40 İndirim

Pariste Bir Türk, 2020
Ahmet Midhat Efendi,Erol ÜLGEN (hazırlayan)

₺20.00 ₺12.00
Yahya Kemal BEYATLI, 2020 Gözat %40 İndirim

Yahya Kemal BEYATLI, 2020
Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN

₺40.00 ₺24.00
Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu, 2020 Gözat %40 İndirim
Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2, 2020 Gözat %40 İndirim

Samipaşazade Sezai Bütün Eserleri 1-2, 2020
Prof. Dr. Zeynep KERMAN (hazırlayan)

₺30.00 ₺18.00
Refik Halit KARAY, 2020 Gözat %40 İndirim

Refik Halit KARAY, 2020
Şerif AKTAŞ

₺70.00 ₺42.00
Henüz 17 Yaşında, 2020 Gözat %40 İndirim

Henüz 17 Yaşında, 2020
Ahmet Midhat Efendi,Nuri SAĞLAM (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Eski Türk Yazıtları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Yazıtları, 2020
Hüseyin Namık ORKUN

₺60.00 ₺36.00
Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi Üzerine Denemeler (Fiil), 2020
A.M. ŞÇERBAK,çevirenler: Yakup KARASOY,Naile HACIZADE,Mevlüt GÜLMEZ

₺50.00 ₺30.00
Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesinde Eylemsi, 2020
Doç. Dr. Özlem Deniz YILMAZ

₺50.00 ₺30.00
Kırşehir ve Yöresi Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

Kırşehir ve Yöresi Ağızları, 2020
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

₺62.00 ₺37.20
Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Davud Fi İlmi't-Tıbb, 2020 Gözat %40 İndirim

Kitab-ı Tercüme-i Tezkire-i Davud Fi İlmi't-Tıbb, 2020
Muhammed Bin Mustafa El-Gûrânî,Dr. Meryem ARSLAN (hazırlayan)

₺190.00 ₺114.00
Seyf-i Sarayî Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bi't Türkî), 2020 Gözat %40 İndirim

Seyf-i Sarayî Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistan bi't Türkî), 2020
Doç. Dr. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU (hazırlayan)

₺110.00 ₺66.00
Süheyl ü Nev-Bahar'da Eskicil Öğeler, 2020 Gözat %40 İndirim

Süheyl ü Nev-Bahar'da Eskicil Öğeler, 2020
Prof. Dr. İbrahim TAŞ

₺24.00 ₺14.40
Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020
Doç. Dr. Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU

₺54.00 ₺32.40
Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Oğuz'dan Bugüne, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Irk Bitig, 2020 Gözat %40 İndirim

Irk Bitig, 2020
Prof. Dr. Talat TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Türkçenin Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkçenin Grameri, 2020
Tahsin BANGUOĞLU

₺22.00 ₺13.20
Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Recep TOPARLI,Prof.Dr. Hanifi VURAL,Dr. Recep KARAATLI

₺56.00 ₺33.60
Moğol Yazı Dilinin Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Moğol Yazı Dilinin Grameri, 2020
Nicholas POPPE, Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (çeviren)

₺24.00 ₺14.40
Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2020 Gözat %40 İndirim

Orhon Yazıtları Araştırmaları, 2020
Vilhelm THOMSEN, Prof. Dr. Vedat KÖKEN(çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Dîvân (Tâ'ib Mehmed Çelebi), 2020 Gözat %40 İndirim

Dîvân (Tâ'ib Mehmed Çelebi), 2020
Prof. Dr. Güler Doğan AVERBEK (hazırlayan)

₺40.00 ₺24.00
Mantık-ı Esrâr, 2020 Gözat %40 İndirim

Mantık-ı Esrâr, 2020
Fedayî Mehmed Dede, Dr. Güler Doğan AVERBEK (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Tezkire-yi Şu'arâ-yı Cezîre-yi Girid, 2020 Gözat %40 İndirim

Tezkire-yi Şu'arâ-yı Cezîre-yi Girid, 2020
Nûrî Osmân Hanyavî, Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU (hazırlayan)

₺30.00 ₺18.00
Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2020 Gözat %40 İndirim

Nogay Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil Bilgisi), 2020
Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ

₺30.00 ₺18.00
Yusuf ve Zeliha (Gramer-Metin-Çeviri-Notlar-Sözlük-Dizin-Tıpkıbaskı), 2020 Gözat %40 İndirim

Yusuf ve Zeliha (Gramer-Metin-Çeviri-Notlar-Sözlük-Dizin-Tıpkıbaskı), 2020
Şeyyad Hamza, Prof. Dr. İbrahim TAŞ (hazırlayan)

₺60.00 ₺36.00
İran Sahası Göklen ve Nohur Türkmen Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Türkçesinin Sadeleştirilmiş Dil Bilgisi, 2020
James William REDHOUSE, Doç. Dr. Ahmet BENZER (çeviren)

₺30.00 ₺18.00
Derleme Sözlüğü 1-6, 2019 Gözat %40 İndirim

Derleme Sözlüğü 1-6, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Tarama  Sözlüğü 1-8, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarama Sözlüğü 1-8, 2019
Türk Dil Kurumu

₺140.00 ₺84.00
Çuvaş Türkçesi Sözlüğü, 2019 Gözat %40 İndirim

Çuvaş Türkçesi Sözlüğü, 2019
Doç. Dr. Bülent BAYRAM

₺100.00 ₺60.00
Ekonometri Terimleri Sözlüğü, 2019 Gözat %40 İndirim

Ekonometri Terimleri Sözlüğü, 2019
Ekonometri Terimleri Çalışma Grubu

₺40.00 ₺24.00
Urumca Sözlük, 2019 Gözat %40 İndirim

Urumca Sözlük, 2019
Prof. Dr. Aleksandr N. GARKAVETS (yazar); İryna LOGVYNENKO, Yuliia ROMANENKO (çevirenler)

₺150.00 ₺90.00
Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Sözlüğü, 2019 Gözat %40 İndirim

Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi / Türkiye Türkçesi-Kazak Türkçesi Sözlüğü, 2019
Doç. Dr. Kenan KOÇ, Prof. Dr. Ayabek BAYNİYAZOV, Bilim Uzmanı Vehbi BAŞKAPAN

₺110.00 ₺66.00