Kitap Türüne Ait Yayın Listesi

Kafkasya'daki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2019 Gözat %40 İndirim
Genç Kalemler Dergisi, 2019 Gözat %40 İndirim

Genç Kalemler Dergisi, 2019
Prof. Dr. İsmail PARLATIR, Prof. Dr. Nurullah ÇETİN (hazırlayanlar)

₺30.00 ₺18.00
Şecere-yi Terâkime, 2019 Gözat %40 İndirim

Şecere-yi Terâkime, 2019
Ebû'l-Gâzî Bahâdır Han

₺30.00 ₺18.00
Kamus-ı Türkî, 2019 Gözat %40 İndirim

Kamus-ı Türkî, 2019
Şemseddin SAMİ, Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (hazırlayan)

₺90.00 ₺54.00
Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 2019 Gözat %40 İndirim

Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi, 2019
Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ

₺30.00 ₺18.00
Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler I Kuanşi İm Pusar, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺10.00 ₺6.00
Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019 Gözat %40 İndirim

Uygurca Metinler II Maytrısimit, 2019
Prof. Dr. Şinasi TEKİN

₺60.00 ₺36.00
Şeyh-zâde Atâyî Dîvân, 2019 Gözat %40 İndirim

Şeyh-zâde Atâyî Dîvân, 2019
Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN (hazırlayan)

₺28.00 ₺16.80
Müntahab-ı Şifâ, 2019 Gözat %40 İndirim

Müntahab-ı Şifâ, 2019
Hacı Paşa (Celâlüddin Hızır), Prof. Dr. Zafer ÖNLER (hazırlayan)

₺50.00 ₺30.00
Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Moğolcada Çatı, 2019 Gözat %40 İndirim
Serayî Divan (Notlandırılmış Metin-İnceleme), 2019 Gözat %40 İndirim
Kırgız Destanları 17 Kurmanbek Destanı (Sarıkunan Varyantı), 2019 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları 17 Kurmanbek Destanı (Sarıkunan Varyantı), 2019
Anlatan: Sagınbek DIYKANBAYEV (SARIKUNAN), Hazırlayan: Abdulselam ARVAS

₺60.00 ₺36.00
Kırgız Destanları 16 Bagış Destanı, 2019 Gözat %40 İndirim

Kırgız Destanları 16 Bagış Destanı, 2019
Anlatan: Yusuf MAMAY, Hazırlayan: Çiğdem AKYÜZ ÖZTOKMAK

₺70.00 ₺42.00
İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019 Gözat %40 İndirim

İran Azerbaycanı Âşık Destanları 2 ( Tufarganlı Abbas ile Gülgez Destanı), 2019
Anlatan: Tebrizli Âşık Hasan GAFFARİ, Derleyen: Nabi KOBOTARİAN (AZEROĞLU)

₺30.00 ₺18.00
Husrev ü Şirin, 2019 Gözat %40 İndirim

Husrev ü Şirin, 2019
Âzerî İbrahim Çelebi (hazırlayan: Doç. Dr. Ülkü ÇETİNKAYA KARAKOYUN)

₺26.00 ₺15.60
Eski Uygur Türkçesinde Budizm ve Manihaizm Terimleri, 2019 Gözat %40 İndirim
Geleneksel Hongoray Şamanlığı, 2019 Gözat %40 İndirim

Geleneksel Hongoray Şamanlığı, 2019
V. Yakovleviç BUTANAYEV ( çeviren: Doç. Dr. Abdulselam ARVAS)

₺80.00 ₺48.00
Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi, 2019
Doç. Dr. Murat ELMALI

₺30.00 ₺18.00
Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019 Gözat %40 İndirim

Eski Dönem Türk-Moğol Dil İlişkileri (8.-14. Yüzyıllar), 2019
Aleksandr ŞÇERBAK (çeviren: Rysbek ALİMOV)

₺46.00 ₺27.60
Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019 Gözat %40 İndirim

Çağatayca Manzum Sözlük (Nisâb-ı Kutbiyye), 2019
Kelimetullâh Hâce Pâdişâh (hazırlayan: Prof. Dr. Fikret TURAN)

₺20.00 ₺12.00
Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019 Gözat %40 İndirim

Kısasü'l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) 1-2, 2019
Rabguzi (hazırlayan: Prof. Dr. Aysu ATA)

₺100.00 ₺60.00
Dil İnkılabının Türkçenin Söz Varlığına Etkileri, 2019 Gözat %40 İndirim
Türk Dillerinde Akrabalık Adları, 2019 Gözat %40 İndirim
Güzel Yazılar Romanlar, 2019 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Romanlar, 2019
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Gagavuz Türkçesi Grameri, 2019 Gözat %40 İndirim

Gagavuz Türkçesi Grameri, 2019
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

₺50.00 ₺30.00
Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2019 Gözat %40 İndirim

Seyyâh-ı Âlem Evliya Çelebi, 2019
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

₺14.00 ₺8.40
Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2019 Gözat %40 İndirim

Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, 2019
Prof. Dr. İsmail PARLATIR (hazırlayan)

₺34.00 ₺20.40
Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 2019 Gözat %40 İndirim

Tasarlama Kiplerinin İşlevleri, 2019
Dr. Fatma TÜRKYILMAZ

₺24.00 ₺14.40
Bâkî Dîvânı, 2019 Gözat %40 İndirim

Bâkî Dîvânı, 2019
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK (hazırlayan)

₺20.00 ₺12.00
Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesi Grameri, 2019
Prof. Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU

₺12.00 ₺7.20
Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler, 2019 Gözat %40 İndirim
Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Karahanlı Türkçesinde İlk Kur'an Tercümesi, 2019
Prof. Dr. Aysu ATA (hazırlayan)

₺70.00 ₺42.00
Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, 2019 Gözat %40 İndirim

Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU, 2019
Şerif AKTAŞ

₺28.00 ₺16.80
Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 2019 Gözat %40 İndirim Tükendi!
Türk Dili (Temmuz 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Temmuz 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80
Türk Dili (Haziran 2019), 2019 Gözat %40 İndirim

Türk Dili (Haziran 2019), 2019
Türk Dil Kurumu

₺8.00 ₺4.80