CD-VCD Türüne Ait Yayın Listesi

Atebetü'l-Hakâyık, 2020 Gözat %40 İndirim

Atebetü'l-Hakâyık, 2020
Edib Ahmed bin Mahmud-ı Yüknekî

₺26.00 ₺15.60
Kadı Burhaneddin Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim

Kadı Burhaneddin Dîvân, 2020
Kadı Burhaneddin Ahmed

₺80.00 ₺48.00
Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş, 2020 Gözat %40 İndirim

Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul'da Neler Olmuş, 2020
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Dürdane Hanım, 2020 Gözat %40 İndirim

Dürdane Hanım, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, 2020 Gözat %40 İndirim

Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Hüseyin Fellâh, 2020 Gözat %40 İndirim

Hüseyin Fellâh, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Acâyib-i Âlem, 2020 Gözat %40 İndirim

Acâyib-i Âlem, 2020
Prof. Dr. Kâzım YETİŞ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt), 2020 Gözat %40 İndirim

Japonca ve Türkçede Görünüş (Aspekt), 2020
Dr. Zeynep Gençer BALOĞLU

₺74.00 ₺44.40
Şark'tan ve Anadolu'dan Masallar, 2020 Gözat %40 İndirim

Şark'tan ve Anadolu'dan Masallar, 2020
Prof. Dr. Özlem FEDAİ

₺32.00 ₺19.20
Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, 2020 Gözat %40 İndirim

Demir Bey Yahut İnkişâf-ı Esrâr, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Arnavut Solyotlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Arnavut Solyotlar, 2020
Doç. Dr. Nuri SAĞLAM

₺10.00 ₺6.00
Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi, 2020 Gözat %40 İndirim

Rikalda Yahut Amerika'da Vahşet Âlemi, 2020
Prof. Dr. M. Fatih ANDI (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Felâtun Bey İle Râkım Efendi, 2020 Gözat %40 İndirim

Felâtun Bey İle Râkım Efendi, 2020
Prof. Dr. Necati BİRİNCİ (hazırlayan)

₺10.00 ₺6.00
Niyâzî-i Mısrî Kaside-i Bürde Tesbi'i, 2020 Gözat %40 İndirim
Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar, 2020
Dr. Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU

₺46.00 ₺27.60
Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, 2020 Gözat %40 İndirim

Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı, 2020
Prof. Dr. İ. Halil ERSOYLU

₺48.00 ₺28.80
Mevlânâ Lutfî Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim

Mevlânâ Lutfî Dîvân, 2020
Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

₺83.00 ₺49.80
Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Ali Kuşçu ve İstiare Risalesi, 2020
Prof. Dr. Musa YILDIZ

₺24.00 ₺14.40
Doğu Avrupada'ki Göktürk (Runik) İşaretli Yazıtlar, 2020 Gözat %40 İndirim
Geometri, 2020 Gözat %40 İndirim

Geometri, 2020
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK (hazırlayan: Türk Dil Kurumu)

₺10.00 ₺6.00
Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, 2020
Prof. Dr. Recep TOPARLI,Prof.Dr. Hanifi VURAL,Dr. Recep KARAATLI

₺56.00 ₺33.60
Moğolca-Türkçe Sözlük, 2017 Gözat %40 İndirim

Moğolca-Türkçe Sözlük, 2017
D. Ferdinand LESSİNG, Günay KARAAĞAÇ (Çev.), Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (İnc.)

₺80.00 ₺48.00
Burhân-ı Katı, 2009 Gözat %40 İndirim

Burhân-ı Katı, 2009
Mütercim Âsım Efendi; Mürsel ÖZTÜRK, Derya ÖRS (çevirenler)

₺30.00 ₺18.00