İletişim +90 312 457 52 06

Çiğdem AKYÜZ ÖZTOKMAK

Sagınbek DIYKANBAYEV SARIKUNAN

Hacı Paşa Celâlüddin Hızır

V. Yakovleviç BUTANAYEV

Ebû'l-Gâzî Bahâdır Han

Bilim Uzmanı Vehbi BAŞKAPAN

Aleksandr N. GARKAVETS

Ekonometri Terimleri Çalışma Grubu

James William REDHOUSE

Nûrî Osmân Hanyavî

Fedayî Mehmed Dede

Güler Doğan AVERBEK

Ali Fehmi KARAMANLIOĞLU

Muhammed Bin Mustafa El-Gûrânî

Meltem AYABAKAN İPEK