Yeni Çıkan Yayınların Listesi

Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Ömer Seyfettin Bütün Nesirleri, 2020
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

₺36.00 ₺21.60
Güzel Türkçe Bulmacalar, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Türkçe Bulmacalar, 2020
Türk Dil Kurumu

₺20.00 ₺12.00
Nesîmî, 2020 Gözat %40 İndirim

Nesîmî, 2020
Prof. Dr. Hüseyin AYAN

₺60.00 ₺36.00
Dîvânu Lugâti't - Türk, 2020 Gözat %40 İndirim

Dîvânu Lugâti't - Türk, 2020
Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN - Prof. Dr. Ziyat AKKOYUNLU

₺90.00 ₺54.00
Antoine Meıllet'den Seçme Makaleler, 2020 Gözat %40 İndirim

Antoine Meıllet'den Seçme Makaleler, 2020
Şerif HULUSİ - Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

₺90.00 ₺54.00
Kutadgu Bilig'de Söz Yapımı, 2020 Gözat %40 İndirim

Kutadgu Bilig'de Söz Yapımı, 2020
Prof. Dr. İbrahim TAŞ

₺40.00 ₺24.00
Eski Tütk Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, 2020 Gözat %40 İndirim
Kutadgu Bilig İncelemesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Kutadgu Bilig İncelemesi, 2020
A. DİLÂÇAR

₺20.00 ₺12.00
Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, 2020
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

₺10.00 ₺6.00
Güzel Yazılar Gezi - Hatıra, 2020 Gözat %40 İndirim

Güzel Yazılar Gezi - Hatıra, 2020
Türk Dil Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Atatürk Şiirleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Atatürk Şiirleri, 2020
Türk Dil Kurumu

₺12.00 ₺7.20
Karay Türklerinin Dili, 2020 Gözat %40 İndirim

Karay Türklerinin Dili, 2020
Doç. Dr. Selma GÜLSEVİN

₺64.00 ₺38.40
Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, 2020
Prof. Dr. İsmail PARLATIR - Prof. Dr. Nurullah ÇETİN

₺22.00 ₺13.20
Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler, 2020
Doç. Dr. Tülay ÇULHA - Doç. Dr. Muvaffak DURANLI

₺34.00 ₺20.40
Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Tasavvuf Edebiyatı Makaleleri, 2020
Prof. Dr. A. Azmi BİLGİN

₺34.00 ₺20.40
Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Hayret, 2020 Gözat %40 İndirim

Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Hayret, 2020
Prof. Dr. Nuri SAĞLAM

₺20.00 ₺12.00
Ahmet Midhat Efendi Bütün Eserleri Bahtiyarlık, 2020 Gözat %40 İndirim
Her Yönüyle Dil, 2020 Gözat %40 İndirim

Her Yönüyle Dil, 2020
Prof. Dr. Doğan AKSAN

₺24.00 ₺14.40
İstanbul Folkloru, 2020 Gözat %40 İndirim

İstanbul Folkloru, 2020
Prof. Dr. Suna TİMUR AĞILDERE

₺30.00 ₺18.00
Kırgız Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi ), 2020 Gözat %40 İndirim

Kırgız Türkçesi Grameri ( Ses ve Şekil Bilgisi ), 2020
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

₺50.00 ₺30.00
Türk Dilleri ve Halkları, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Dilleri ve Halkları, 2020
Dr. Erhan TAŞBAŞ

₺86.00 ₺51.60
Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar İncelemesi, 2020
Dr. Ceyda ÖZCAN DEVREZ

₺54.00 ₺32.40
Budist Uygur Edebiyatı, 2020 Gözat %40 İndirim

Budist Uygur Edebiyatı, 2020
Mustafa AĞCA - Dilek UZUNKAYA

₺50.00 ₺30.00
( E ) Mîrek-Zâde Mehmed Nâmî Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim
Altun Yaruk VIII. Kitap, 2020 Gözat %40 İndirim

Altun Yaruk VIII. Kitap, 2020
Prof. Dr. Engin ÇETİN

₺78.00 ₺46.80
Altun Yaruk VII. Kitap, 2020 Gözat %40 İndirim

Altun Yaruk VII. Kitap, 2020
Prof. Dr. Engin ÇETİN

₺60.00 ₺36.00
Prens Kalyânamkara ve Pâpamkara Hikâyesi, 2020 Gözat %40 İndirim

Prens Kalyânamkara ve Pâpamkara Hikâyesi, 2020
Prof. Dr. Ş. Ece KORKUT - İsmet BİRKAN

₺20.00 ₺12.00
Eskişehir İli Yörük Ağızları, 2020 Gözat %40 İndirim

Eskişehir İli Yörük Ağızları, 2020
Dr. Göksel SERT

₺100.00 ₺60.00
İsfendiyaroğlu Rüstem Bey Dîvân, 2020 Gözat %40 İndirim
Eski Anadolu Türkçesinde Sınırlandırma Yapıları, 2020 Gözat %40 İndirim
Nevres-i Kadim Münşeat, 2020 Gözat %40 İndirim

Nevres-i Kadim Münşeat, 2020
Dr. Fatih ELÇİ

₺72.00 ₺43.20
Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Türkçesi Grameri, 2020
Doç. Dr. Galip GÜNER

₺60.00 ₺36.00
Keşfü'l-Me'âni, 2020 Gözat %40 İndirim

Keşfü'l-Me'âni, 2020
Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR

₺130.00 ₺78.00
Urmiye Ağzı Ses ve Biçim Bilgisi, 2020 Gözat %40 İndirim

Urmiye Ağzı Ses ve Biçim Bilgisi, 2020
Doç. Dr. Talip DOĞAN

₺90.00 ₺54.00
Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm, 2020
Prof. Dr. Mehmet İSMAİL - Dr. Gülzar İSMAYİL - Dr. Ayfer AYTAÇ

₺60.00 ₺36.00